Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dobre perspektywy w branży automotive

Z raportu ManpowerGroup wynika, że inżynierowie są drugą najbardziej poszukiwaną grupą zawodową w Polsce. Wyniki badania w ostatnich siedmiu latach wskazują na stały i rosnący problem polskich firm z pozyskiwaniem kandydatów z tym wykształceniem. Dobre perspektywy z rynku płyną szczególnie dla inżynierów, którzy chcą specjalizować się w branży automotive.

Rynek pracy od lat cierpi na brak inżynierów. Rokrocznie pokazuje to raport „Niedobór talentów”, przygotowywany przez ManpowerGroup. W 2015 roku inżynierowie znaleźli się, podobnie jak rok i dwa lata wcześniej, na drugim miejscu, wśród najtrudniejszych do pozyskania pracowników. Wyniki badania w ostatnich siedmiu latach wskazują na stały i rosnący problem polskich firm z pozyskiwaniem kandydatów z tym wykształceniem. Jakie są przyczyny problemów ze znalezieniem inżynierów? Pracodawcy, pytani przez ManpowerGroup, najczęściej wskazywali na brak umiejętności technicznych, czyli kompetencji twardych wśród kandydatów. Na kolejnym miejscu znalazły się: brak dostępnych kandydatów, doświadczenia i zbyt wysokie oczekiwania finansowe.

Praca dla 60 tys. osób

Firma Bergman Engineering, specjalizująca się w rekrutacji inżynierów, szacuje, że brakuje ich co najmniej 60 tys. specjalistów poszukuje m.in. branża lotnicza, budowlana, motoryzacyjna, sektor energetyki odnawialnej i atomowej czy IT. Problem z pozyskaniem inżynierów pokazuje też badanie „Barometr zawodów”, przeprowadzane przez wojewódzkie urzędy pracy na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Urzędy wskazały szczególnie na brak inżynierów w branży automotive. Niedobór specjalistów zauważono aż w siedmiu województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko–pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i lubelskim.

Dobre Perspektywy

To właśnie branża motoryzacyjna wydaje się najbardziej perspektywistyczna dla inżynierów. – Rzeczywiście, największe zapotrzebowanie na dodatkowe kadry będą miały w tym roku branże automotive, logistyka, IT i przetwórstwo przemysłowe – potwierdza Krzysztof Inglot, pełnomocnik zarządu Work Service. Branża automotive jest warta zainteresowania nie tylko przez wzgląd na dobre perspektywy zatrudnienia. Na pracę tutaj mogą liczyć inżynierowie różnych specjalności. Sektor motoryzacyjny to bowiem z jednej strony przemysł: produkcja samochodów, autobusów, przyczep, naczep, części i akcesoriów, z drugiej handel i usługi motoryzacyjne: sprzedaż samochodów i części, konserwacja i naprawy pojazdów, budownictwo drogowe, produkcja i sprzedaż paliw. Toteż pracę znajdą tutaj inżynierowie budownictwa, budowy maszyn, elektrycy, informatycy, inżynierowie chemii.

Skorzystaj z możliwości

Branża automotive oferuje inżynierom interesujące możliwości rozwoju. Firmy są otwarte szczególnie na ludzi młodych, którym już na etapie edukacji dają możliwość zdobycia do-świadczenia zawodowego, organizując programy stażowe i praktyki. Można je odbywać w Polsce bądź w zagranicznych siedzibach firm. Trzeba bowiem powiedzieć, że znaczna większość firm z tego sektora swoje centrale ma poza granicami naszego kraju. Staże i praktyki organizowane są w fabrykach i centrach rozwojowo-badawczych. Odbycie ich jeszcze na etapie studiów znacząco zwiększa szanse na znalezienie ciekawej pracy po zakończeniu edukacji. Zwłaszcza jeśli, poza doświadczeniem, inżynier będzie mógł pochwalić się dyplomem dobrej uczelni…

Najbardziej cenieni absolwenci

Jak się okazuje, na ciekawą pracę w branży automotive mogą liczyć szczególnie absolwenci Politechniki Warszawskiej. Tygodnik „Wprost” wybrał szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców według kierunków studiów. I tak, wśród absolwentów automatyki i robotyki, największe szanse na zatrudnienie mają właśnie absolwenci warszawskiej uczelni. Na drugim miejscu uplasowała się Politechnika Śląska, a na trzecim Politechnika Gdańska. Politechnika Warszawska nie ma sobie równych, jeśli chodzi o absolwentów elektroniki i elektrotechniki.

Autor: Justyna Sobolak