Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dobroczynność łatwiejsza niż kiedykolwiek

Coraz więcej Polaków decyduje się na przekazanie 1% swych podatków na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Począwszy od tego roku – fiskus postanowił pójść darczyńcom na rękę.

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów – w 2005 roku z możliwości przekazania 1% skorzystało około 680 tysięcy osób. W 2006 roku liczba ta wzrosła do ponad 1,1 mln – by w roku 2007 sięgnąć – 1,6 mln. To bardzo budujące, że coraz więcej osób odnajduje w sobie ducha dobroczynności. Dzięki temu będziemy mogli pomóc jeszcze większej liczbie dzieci, szczególnie, że Bank, podwoi zgromadzone przez Fundacje środki – deklaruje Katarzyna Mirowska Wawrzyniak z Fundacji Banku Zachodniego WBK. Główny donator Fundacji – Bank Zachodni WBK – jak co roku, do każdej złotówki wpłaconej na jej konto dołoży drugą od siebie. Wiele wskazuje na to, że podwoić trzeba będzie niemało, bo właśnie w tym roku po raz pierwszy zastosowane zostaną przepisy wprowadzone w życie 1 stycznia 2007 roku – znacznie upraszczające procedurę przekazywania 1%. Na ich mocy, aby dokonać wpłaty wystarczy wpisać nazwę i numer KRS wybranej organizacji w odpowiedniej rubryce swojego zeznania podatkowego, a Urząd Skarbowy przeleje pieniądze na jej konto bankowe ( nie potrącając przy tym kosztów przelewu!). Kolejnym czynnikiem, który prawdopodobnie wpłynie na liczbę darczyńców jest możliwość przekazywania 1% również przez osoby korzystające z liniowej, 19% stawki podatku.