Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dołącz do AIESEC?

AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka, licząca 60 000 członków na całym świecie. AIESEC działa w ponad 110 krajach, na 2,100 uniwersytetach. Organizacja umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału, m.in. dzięki udziałowi w praktykach zagranicznych, wolontariatach edukacyjnych oraz licznych konferencjach, seminariach i projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne.

AIESEC pomaga studentom rozwijać wrażliwość kulturową, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczną. Każdy dołączający do organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Oddział Lokalny AIESEC w Łodzi prowadzi cykliczne rekrutacje na praktyki zagraniczne, wolontariaty oraz działalność lokalną.

 

Nabór do łódzkiego oddziału organizacji AIESEC rozpoczyna się 1 października 2012r.

 
Więcej szczegółów na www.lodz.aiesec.pl.