Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dołącz do Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Jeśli jesteś studentem, aktywnie działasz w organizacji studenckiej, interesujesz się odpowiedzialnym biznesem i chcesz rozwijać swoje zawodowe kompetencje, dołącz do grona liderów Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

LOB to społeczny program edukacyjny realizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z PricewaterhouseCoopers, Danone Sp. z o.o. oraz Fundacją Bankową im. L. Kronenberga przy Citi Handlowy, skierowany do młodych osób zaangażowanych w działalność z obszaru odpowiedzialnego biznesu. LOB tworzy sieć kół naukowych i organizacji studenckich z uczelni w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, które przygotowują i realizują projekty promujące odpowiedzialny biznes w lokalnym środowisku akademickim, samorządowym i biznesowym. Uczestnictwo w LOB daje m.in. możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach z zarządzania projektem, komunikacji, przywództwa, CSR oraz z umiejętności trenerskich. Zgłoszenia można nadsyłać do 23 października, formularz znajduje się na stronie www.lob.org.pl

Zobacz więcej informacji z działu studia >>