Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dołącz do niezwykłych pracowników BGK

Chcesz zdobywać doświadczenie w bankowości? Dołącz do niezwykłych pracowników BGK! Z nami możesz realnie wpływać na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Aktywnie wspieramy przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. Inicjujemy współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

Oferujemy możliwość rozwoju w obszarach

  • bankowość, finanse, rachunkowość
  • audyt
  • ryzyko finansowe i kredytowe
  • skarb
  • prawo i administracja
  • logistyka
  • HR i komunikacja
  • finansowanie strukturyzowane i bankowość transakcyjna
  • poręczenia, gwarancje, operacje, rozliczenia
  • bezpieczeństwo i IT

Aktualne oferty pracy i praktyk znajdziesz na www.bgk.pl/kariera

Materiał na podstawie: https://ewydanie.eurostudent.pl/2018-paz/24/