Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Drugi konkurs na logo/logotyp Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego „SOLARIS"

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego „SOLARIS" działające w strukturach Uniwersytetu Jagiellońskiego ponownie ogłasza konkurs na projekt swojego logo/logotypu.

To niepowtarzalna okazja uczestniczenia w niezwykłym i bardzo ważnym dla polskiej nauki projekcie. Powstające Centrum, będąc jednym z niewielu takich ośrodków na świecie oferujących wyjątkowe możliwości badawcze na lata może być wizytówka nie tylko dla wielu środowisk naukowych ale również dla Krakowa i rejonu.  Centrum będzie miejscem zaawansowanych i nowoczesnych badań w wielu dziedzinach nauki, przyciągającym wybitnych badaczy z Polski i z całego świata.

Pierwszy konkurs został nierozstrzygnięty, gdyż decyzją Jury Konkursowego oraz zgodnie z par. 3 ust. 4 Regulaminu, żadna ze złożonych prac nie spełniła oczekiwań Organizatora. W szczególności dotyczy to utraty czytelności wielu projektow edytowanych w wersji monochromatycznej i/lub przy pomniejszeniu.

Liczymy, że ponownie ogłoszony konkurs przyniesie rozstrzygnięcie i zapraszamy do uczestnictwa.

Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca doświadczenie w realizacji stron internetowych i/lub projektów graficznych stron internetowych. Doświadczenie należy potwierdzić przedstawiając odnośniki i obrazy wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat projektów graficznych wybranych stron. Do konkursu zgłaszane mogą być jedynie te prace, które nie były zgłaszane do innych konkursów. Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć projektów oraz przygotowanych na ich podstawie Logotypów. Każdy projekt oceniany będzie indywidualnie. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 18 marca 2011 r.  do godziny 10.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mail@synchrotron.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Uniwersytet Jagielloński, Centrum Promieniowania Synchrotronowego, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7 / pok. P.1.6, z dopiskiem „Konkurs – Logo”. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia. Nadesłane prace nie będą zwracane. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.

Projekt Logo/Logotypu powinien charakteryzować nowoczesne centrum badań multidyscyplinarnych i nawiązywać do charakteru prowadzonej działalności oraz jej przedmiotu. Winien korespondować z nieagresywną strategią marketingową Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego, opartą na wyjątkowej dbałości o komfort pracy badaczy wykonujących pomiary na urządzeniu (synchrotronie) i/lub akcentującą rolę Centrum w upowszechnianiu nauk ścisłych. Intencją Organizatora jest budowanie wizerunku Centrum, jako miejsca otwartego i przyjaznego.

Logotyp winien zawierać stylizację słowa „SOLARIS” – stanowiącego nazwę polskiego synchrotronu i jednocześnie będącego tytułem powieści  Stanisława Lema wraz z rozwinięciem nazwy: „Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego”.

Projekty Logo/Logotypu powinny nadawać się do różnorodnego wykorzystania oraz powinny zapewnić przejrzystą i łatwą do utrzymania strukturę bez względu na technikę wykonania.

Autor winien posiadać prawa do wykorzystanego kroju czcionki lub wykorzystać czcionkę uznaną za otwarcie dostępną.

Każdy zgłoszony projekt Logo i sporządzonego na jego podstawie Logotypu musi zostać przekazany w dwóch formatach: do wglądu: TIFF lub PDF (rozdzielczość 300 dpi, najkrótszy z boków Logo/Logotypu minimalnie 600px) oraz finalnym: CDR lub AI lub EPS. Projekt musi także zawierać ogólny opis znaku wraz z informacją dotyczącą wybarwienia poszczególnych elementów w formie próbnika koloru CMYK lub Pantone.

Nagrodą w konkursie jest kontrakt o wartości 8 000 pln netto, w ramach którego autor zwycięskiej pracy świadczył będzie na rzecz Organizatora usługi doradcze w zakresie tworzenia koncepcji identyfikacji wizualnej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego. Kontrakt zawarty zostanie na okres 8 tygodni i obejmie usługi doradcze w zakresie:

– wsparcia graficznego i koncepcyjnego w tworzeniu projektu graficznego strony internetowej Centrum dla wykonawcy strony internetowej, zatrudnionego odrębnie przez Organizatora,
– wsparcia graficznego i koncepcyjnego dla Organizatora w zakresie opracowania innych elementów identyfikacji wizualnej Centrum (papier firmowy, wizytówki, itp.) w oparciu o wybrany projekt Logo/Logotypu
– przygotowania co najmniej 2 elementów graficznych (np. rysunek, grafika, zdjęcie), które obok Logo i Logotypu będą również używane w innych mediach jako element skojarzony z Centrum.

Zaproszenie do zawarcia Kontraktu zostanie skierowane do zwycięzcy konkursu wraz z informacją o jego wynikach w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia.

Zapraszamy chętnych do udziału w konkursie.