Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Drugi krok

Tematem spotkania w ramach cyklu Johnnie Walker Biznes Mixer – 10 kroków do biznesu było „Kompleksowe zarządzanie jakością”, idea którą w swej firmie, która istnieje od 130 lat, wprowadza prof. Blikle

Wykład rozpoczął on od słów „Nie chcę uczyć ale zachęcić”. I tak też się stało! Profesor, absolwent wydziału filozofii jest wielkim zwolennikiem „doktryny jakości” w biznesie. „Doktrynę jakości wymyśliłem na określenie metody zarządzania jakością, którą wykładam. Doktryna w sensie słownikowym jest to zbiór zasad filozoficznych. Tutaj, oznacza ona metodę na podniesienie sprawności działania zespołu. Żeby pracować trzeba mieć wiedzę. Doktryna jakości składa się z 3 fundamentów: Pierwszym z nich jest zasada doskonalenia: by produkt był doskonały trzeba doskonalić cały proces produkcji – „ Wisła nie będzie czysta jeżeli wyczyścimy tylko jej prawy brzeg”. Proces doskonalenia jest jak dbanie o zdrowie, trzeba myśleć perspektywicznie. Drugim fundamentem jest zasada jedności zespołu – zasada ta jest kluczem do zasady doskonalenia. Ostatni fundament stanowi zasada racjonalności – zgodnie z tą zasada zaleca się dogłębne badanie mechanizmów rynkowych a nie opieranie się na intuicji.
 
Więcej informacji na www.biznesmixer.pl