Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dynamiczny rozwój w audycie, konsultingu i finansach

Jak wynika z przygotowanego przez firmę rekrutacyjną Hays Poland „Raportu płacowego 2020”, 86% firm z branży finansowej i księgowej planuje zatrudnić nowych pracowników. Pracodawcy jednocześnie spodziewają się trudności w znalezieniu kandydatów o wymaganych kompetencjach. Wynika to między innymi z dużej konkurencji na rynku – o specjalistów z zakresu ekonomii, finansów, prawa czy nowoczesnych technologii zabiegają również inne branże, takie jak: bankowość, ubezpieczenia, budownictwo czy FMCG.

Dynamiczny rozwój sektora finansowego związany jest między innymi z digitalizacją branży, rozwojem technologicznym, rosnącym znaczeniem fintechów, startupów, firm leasingowych, windykacyjnych czy domów maklerskich. Wzrost zapotrzebowania na specjalistów przyczynia się do podwyżek płac – jak wynika z „Raportu płacowego 2020”, np. w przypadku audytorów może ona wynieść 10–15 proc. Finanse kuszą nie tylko atrakcyjnymi zarobkami. Firmy przyciągają kandydatów jasno określoną ścieżkę kariery, możliwościami rozwoju i bogatym pakietem świadczeń pozapłacowych.

Nie tylko dla finansistów

Audyt i konsulting niesłusznie kojarzą się wyłącznie z finansami, ekonomią i tabelkami w Excelu. To sektor, który nieustannie się rozwija i poszukuje różnorodnych talentów. Firmy zajmujące się profesjonalnym i kompleksowym doradztwem świadczą usługi dla wielu branż, takich jak: motoryzacja, energetyka, telekomunikacja, sektor publiczny, technologie, nieruchomości, budownictwo czy przemysł. Wieloaspektowość realizowanych projektów sprawia, że w sektorze tym odnajdą się nie tylko studenci i absolwenci ekonomii, finansów i kierunków pokrewnych, ale także prawnicy, analitycy, informatycy czy programiści.

 

Szansa dla studentów

Pracodawcy z sektora audytu, konsultingu i finansów inwestują w rozwój młodych ludzi, dając im szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, sprawdzenie się w świecie prawdziwego biznesu i poznanie charakterystyki pracy w międzynarodowej korporacji. Oferta programów praktyk i staży jest bardzo różnorodna – znajdą się wśród nich programy dedykowane zarówno studentom pierwszych lat studiów, jak i absolwentom. Praktyki trwają zazwyczaj od 3 do 9 miesięcy, w trakcie których uczestnicy mają okazję poznać specyfikę pracy kilku zespołów, otrzymują konkretne zadania do wykonania i czerpią wiedzę od doświadczonych koleżanek i kolegów. Kolejną możliwością zdobycia doświadczenia w tym sektorze są konkursy dla studentów zainteresowanych tematyką prawną, finansową, podatkową i rachunkową, w ramach których można wygrać nagrodę pieniężną, a także ofertę pracy lub praktyk. Niektóre firmy wspierają studentów w realizowaniu projektów na uczelniach (np. organizacji wydarzenia naukowego lub biznesowego poprzez przyznawanie grantów i wsparcie merytoryczne. Studenci kierunków takich jak: ekonomia, finanse, bankowość, prawo, zarządzanie czy ubezpieczenia mogą również zostać ambasadorami. Umiejętnościami poszukiwanymi u przyszłych przedstawicieli firmy na uczelniach są komunikatywność, zdolności organizacyjne, networking, znajomość angielskiego i świetne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych. Ambasadorowie korzystają z pakietu szkoleń, służbowych gadżetów czy skróconego procesu rekrutacyjnego na praktyki w firmie.

Ścieżka do sukcesu

Gdy jesteśmy na początku naszej drogi zawodowej, szczególnie istotna jest dla nas kwestia świadomego planowania kariery. Osoby, które cenią sobie jasne i przejrzyste informacje na temat tego, jak może potoczyć się ich rozwój w danej organizacji, dobrze odnajdą się w firmach z sektora audytu, konsultingu i finansów, które często udostępniają ścieżkę kariery w zakładce karierowej na swojej stronie internetowej. Dzięki temu potencjalny kandydat wie, jak wyglądają jego szanse na awans, ile czasu spędzi na danym stanowisku, zna swoje obowiązki i perspektywy na dalszy rozwój, który jest wspierany przez pracodawcę. Programy szkoleń są dobierane indywidualnie dla każdego pracownika, z uwzględnieniem jego umiejętności, predyspozycji i potrzeb. Popularne są także coaching i mentoring, które pozwalają na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń ze współpracownikami, prowadzenie otwartej dyskusji, a także otrzymywanie rzetelnej informacji zwrotnej dotyczącej naszych postępów. W rozwoju pomagają także cykliczne rozmowy z przełożonym, podczas których identyfikowane są mocne strony pracownika, jak i kompetencje, które wymagają jeszcze doskonalenia. Dodatkowo w pierwszych miesiącach pracy nowemu pracownikowi przydzielony zostaje specjalny opiekun, który czuwa nad procesem jego wdrożenia w organizacji.

Wellbeing

Pracodawcy z branż takich jak doradztwo audyt, konsulting i finanse dbają o zaangażowanie, komfort i efektywność swoich zespołów, podejmując działania z zakresu wellbeingu, mające na celu podniesienie dobrostanu pracowników. Wskaźnik Wellbeing Index został opracowany przez Instytut Gallupa i wskazuje elementy, które pozwalają zbudować poczcie zadowolenia i spełnienia nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym. Badacze wyróżnili wśród nich sens (purpose) – istotne jest to, aby lubić to, co się robi zawodowo; relacje (social) – pozytywna atmosfera, życzliwość i otwartość w kontaktach ze współpracownikami korzystnie wpływa na nasze poczucie zadowolenia; finanse (financial) – stabilizacja finansowa i zarobki adekwatne do wykonywanych obowiązków; społeczność (community) – więź z pozostałymi członkami zespołu, duma z bycia częścią firmy; stan fizyczny (physical) – dobre zdrowie, aktywność i odpowiednie odżywianie. Pracodawcy podejmują szereg działań, które mają na celu podniesienie dobrostanu swojego zespołu w każdym z wymienionych aspektów. Do często spotykanych świadczeń pozapłacowych należą dofinansowanie do kart sportowych, organizowanie firmowych drużyn i sekcji sportowych, opieka medyczna, możliwość skorzystania z masażu w biurze, konsultacje psychologiczne, zdrowe soki i owoce, programy płatnych poleceń pracowniczych, nagrody jubileuszowe, imprezy integracyjne, wspieranie różnorodnych inicjatyw pracowniczych – akcji charytatywnych czy programów wolontariackich – i wiele, wiele innych.

Audyt, konsulting i finanse to branże, które oferują wieloaspektowy rozwój, udział w ciekawych i różnorodnych projektach oraz pracę w międzynarodowym środowisku. To dobre miejsce na rozpoczęcie kariery dla ambitnych, pełnych pasji osób, które nie boją się nowych wyzwań i stawiają na zdobywanie wiedzy i doskonalenie swoich umiejętności. Firmy z tego sektora inwestują w młodych ludzi, organizując programy praktyk i staży, konkursy czy programy ambasadorskie, które mogą stać się przepustką do dalszej kariery w organizacji.

Ida Buchwald