Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego

14 listopada odbędzie się Międzynarodowy Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Międzynarodowy Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MDO UEK) ma pomóc młodym ludziom w poznaniu i zrozumieniu wartości wynikających z wyjazdów edukacyjnych poza granice kraju.Bez zatracania celu praktycznego, jakim jest jego funkcja informacyjna, ma stać się jednodniowym forum młodzieży zainteresowanej studiowaniem i pracą w grupach międzynarodowych.
Podczas imprezy studenci będą mogli dokładniej poznać międzynarodową politykę Uczelni, a przede wszystkim konkretne oferty stypendiów, staży czy praktyk zagranicznych, będących wynikiem działań podejmowanych przez UEK w zakresie współpracy międzynarodowej.
Biuro Programów Zagranicznych UEK przedstawi możliwości wyjazdów za granicę w ramach programu Socrates/Erasmus, na stypendia rządowe oraz do uczelni partnerskich, które podpisały bezpośrednie umowy o wymianie studentów z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Nie zabraknie też informacji o English Track, czyli prowadzonym w Uczelni jednosemestralnym programie w języku angielskim, po którego ukończeniu studenci mają możliwość wyjazdu do jednej z zagranicznych uczelni partnerskich i odbycia studiów w wybranym przez siebie języku.
Będzie również można zaznajomić się z ofertami Działu Współpracy Międzynarodowej UEK (między innymi studia w Stanach Zjednoczonych) oraz Akademickiego Centrum Kariery (praktyki zagraniczne).
Międzynarodowy Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego będzie również okazją do poznania działalności organizacji studenckich oraz kół naukowych, które zaistniały na płaszczyźnie międzynarodowej (m.in. Erasmus Student Network).
Uczestników MDO UEK czeka wiele atrakcji, m.in. konkursy z nagrodami (m.in. wolny od opłaty udział w programie English Track bądź kursie języka szwedzkiego, kursy przygotowawcze do certyfikatów językowych w SJO, bilety do kin, teatrów, książki itp.). Planowane są imprezy towarzyszące, m.in. wystawa zdjęć z ogólnopolskiego konkursu Discover Europe, pokazy mody i tańca, a na zakończenie – teatr ognia.
 
MDO UEK to przedsięwzięcie powstałe z inicjatywy Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. dr. hab. Janusza Teczke. Organizatorami imprezy są: Biuro Programów Zagranicznych UEK, Dział Współpracy Międzynarodowej UEK, Erasmus Student Network UEK oraz inne organizacje studenckie aktywne na Uczelni.
 
Więcej informacji:
tel. 012 293 52 94, 012 293 50 97
 Interesują Cię kursy i szkolenia? Zobacz więcej >>