Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dziennikarze studenccy w świecie bankowości

Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich (OFMA) to platforma know-how dla polskich studentów dziennikarstwa kierunków pokrewnych oraz dziennikarzy mediów studenckich. Celem tej inicjatywy jest podnoszenie wiedzy zakresu ekonomii społeczeństwa obywatelskiego wśród młodych ludzi wiążących swoją przyszłość zawodową mediami.

OFMA trasie

Nowy rok akademicki zawsze stawia nowe wyzwania, ale też daje nowe możliwości. Szczególnie ważne jest, aby stwarzać studentom pole do rozwoju osobistego oraz nawiązywania relacji partnerskich.

  • „OFMA on tour” to cykl spotkań stacjonarnych na wydziałach dziennikarstwa polskich uczelni. Inauguracja odbędzie się wraz początkiem roku akademickiego 2023/2024. ramach „OFMA on tour” Warszawski Instytut Bankowości – jako inicjator przedsięwzięcia – planuje zaproszenie gości specjalnych, organizację debat tematycznych udziałem ekspertów oraz prezentacje badań własnych, partnerskich lub uczelnianych.

Główne cele „OFMA on tour”:

  • zainteresowanie studentów dziennikarstwa tematyką gospodarki, mediów, nowych technologii,
  • połączenie środowiska mediów akademickich dziennikarzami ogólnopolskich redakcji, wymiana doświadczeń swobodna dyskusja nt. pracy mediach.

Krajowa Konferencja OFMA

Coroczna konferencja to jedno największych wydarzeń Polsce dedykowanych całości mediom akademickim. Bierze niej udział ok. 100 dziennikarzy studenckich całego kraju. Krajowa
Konferencja OFMA to dedykowane szkolenia, warsztaty panele dyskusyjne udziałem ludzi mediów najważniejszych dziennikarzy Polsce.

Tegoroczna IX KK OFMA odbędzie się już grudniu. Podczas tego wydarzenia będzie miało miejsce wiele nowych inicjatyw, m.in. konkurs na koncepcję projektu informacyjno-edukacyjnego tematyce ekonomicznej adresowany wyłącznie do uczestników uczestniczek konferencji.

Podcast „3 grosze ekonomii”

3 grosze ekonomii” to cotygodniowa audycja przygotowywana przez Akademickie Radio Kampus, która przybliża najważniejsze zagadnienia związane ze środowiskiem studenckim szeroko pojętą ekonomią – zarówno te najbardziej aktualne, jak te budujące świadomą postawę na rynku pracy, zakresie finansów, edukacji obywatelskiej czy cyberbezpieczeństwa.