Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Eastern Partnership – nasza wspólna wizja Europy!

Europejskie Forum Studentów AEGEE zajmuje się organizowaniem różnorodnych przedsięwzięć mających na celu europejską integrację oraz wspieranie rozwoju młodych ludzi. Jednym z takich projektów jest Eastern Partnership. Jest to pięciodniowa wymiana studencka organizowana przez AEGEE-Kraków pod agendą AEGEE-Europe, która odbędzie się w dniach 20-24 maja 2015r. w Krakowie.

Podczas projektu dziesięciu przedstawicieli z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz trzynaście z Unii Europejskiej (w tym pięciu z Polski) będzie uczestniczyć w cyklu interaktywnych warsztatów i dyskusji. Celem tej inicjatywy jest zbliżenie i zaangażowanie w sferę polityczną młodych ludzi z całej Europy.  Nie chodzi tu o skupianie się na teorii i gotowych schematach działania, lecz o zachęcenie uczestników do określenia swoich oczekiwań i wyjścia z własnymi propozycjami rozwiązań oraz do wykorzystania nowo zdobytej wiedzy w praktyce.

           
Tematy spotkań i warsztatów obejmować będą m. in. politykę bezpieczeństwa oraz politykę zagraniczną Rosji, konflikty – w tym ukraiński, a także Partnerstwo Wschodnie jako program Unii Europejskiej. Każdy uczestnik będzie miał okazję do wyrażenia swojej opinii i zaproponowania rozwiązań omawianych problemów. Wiele zadań będzie wymagało pracy w grupach, co pozwoli na stworzenie atmosfery zrozumienia i współpracy. Studenci  wezmą również udział w grze miejskiej prezentującej dziedzictwo kulturalno-historyczne Krakowa oraz integracyjnej Nocy Europejskiej, w czasie której każda z osób biorących udział w projekcie będzie mogła zaprezentować swój kraj, jego tradycję, kuchnie i zwyczaje.

Na zakończenie projektu uczestnicy opracują dokument zawierający opinie i szczegółowe postulaty dotyczące Partnerstwa Wschodniego i jego rozwoju, który zostanie przekazany odpowiednim instytucjom UE oraz będzie promowany podczas następnych projektów europejskich.

Europejskie Forum Studentów AEGEE to międzynarodowa, interdyscyplinarna, apolityczna organizacja studencka, skupiająca ok. 15 tysięcy studentów w ponad 200 miastach całej Europy. AEGEE-Kraków jest jednym z najprężniej działających oddziałów w Europie. Głównymi celami organizacji są promowanie idei zjednoczonej Europy, wspieranie kontaktów i współpracy między studentami z różnych krajów, a co za tym idzie przyczynianie się do budowania otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa. AEGEE-Kraków tworzą studenci i absolwenci wszystkich krakowskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Pedagogicznego, Politechniki Krakowskiej, Krakowskiej Akademii.