Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

EBC*L kluczem do świata biznesu

W badaniach Eurobarometru Polska klasyfikowana jest na drugim miejscu pod względem przedsiębiorczości. W rzeczywistości 83% Polaków nie podejmuje żadnych działań przedsiębiorczych ani nie zamierza założyć własnej firmy.

Z opublikowanego ostatnio badania MillwardBrown SMG/KRC, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Polska Przedsiębiorcza, dowiadujemy się jednak, iż jeśli ktoś decyduje się na prowadzenie własnego interesu, to przede wszystkim dlatego, że stracił pracę najemną i nie widzi swoich szans na rynku – powiedział pan Jakub Antoszewski z MillwardBrown SMG/KRC.
 
Żeby jednak założyć własną działalność niezbędna jest podstawowa wiedza ekonomiczna oraz świadomość jej praktycznego wykorzystania.Takie możliwości oferują dwa prestiżowe ośrodki edukacyjne, które na mocy umowy akredytacyjnej podpisanej z wrocławską firmą inMedia Polska, Krajowym Reprezentantem EBC*L w Polsce, zostały w maju tego roku Akredytowanymi Centrami Egzaminacyjnymi EBC*L. Są to:
 
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pierwsza uczelnia państwowa w województwie wielkopolskim,
  • Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych – Zespół Szkół Policealnych, kolejna, po Uniwersytecie Warszawskim, instytucja edukacyjna w Warszawie z wieloletnią tradycją.

 
Obie instytucje zdecydowały się umożliwić swoim studentom zdobycie nie tylko międzynarodowo uznawanych kwalifikacji z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, ale również – po zdaniu egzaminu – szansę otrzymania Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych EBC*L. Tym samym potwierdziły wysoką jakość nauczania wiedzy ekonomicznej zgodnie ze standardami Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych w Paderborn.
 
 
Co oznacza EBC*L?
To akronim słów European Business Competence* Licence, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych. Certyfikat EBC*L to międzynarodowe świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów i prawa spółek handlowych.
 
Certyfikacja EBC*L obejmuje 4 moduły:
·       Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie,
·       Analiza wskaźnikowa sytuacji gospodarczej firmy,
·       Rachunek i kalkulacja kosztów firmy,
·       Prawo spółek.
 
O międzynarodowym charakterze certyfikatu EBC*L świadczy fakt, iż jest rozpoznawalny w ponad 30 krajach świata, jak np. Austria, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Holandia, a nawet w Rosji, Chinach, Meksyku i kilku krajach afrykańskich. Więcej na ten temat znajdą Państwo na stronie www.ebcl.pl.
 
Skąd pomysł na tego rodzaju certyfikację w Europie?
Pomimo, iż podstawy przedsiębiorczości pojawiają się obecnie w programie nauczania większości państwowych i prywatnych szkół, to stopień podstawowej wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie jest ciągle relatywnie niewielki. Ze względu na istniejącą lukę w systemie kształcenia, pojawiła się wśród specjalistów świata biznesu, ekonomii, administracji i nauki Austrii i Niemiec koncepcja standaryzacji, sformułowania kanonu wiedzy ekonomiczno-biznesowej, której wynikiem było powołanie do życia w 2002 roku systemu certyfikacji kompetencji biznesowych EBC*L. Inicjator i pomysłodawca certyfikacji, Prof. Gerhard Ortner, jest obecnie Przewodniczącym Kuratorium Kompetencji Biznesowych oraz Europejskiej Kapituły Egzaminacyjnej w Paderborn. Międzynarodowe Centrum Certyfikacji EBC*L, czyli centrum dowodzenia i zarządzania utrzymaniem wysokich standardów EBC*L mieści się w Wiedniu.
 
EBC*L dla każdego
Dla uczniów to świetne uzupełnienie ich edukacji ze szkoły średniej i zajęć z zakresu przedsiębiorczości oraz dobry wstęp do przygotowań na studia. Dla studentów to szybki sposób na zdobycie rozpoznawalnego na międzynarodowym rynku pracy wiarygodnego świadectwa kompetencji biznesowych, które pozwoli im na wyróżnienie się z grona wielu osób starających się o pracę.
 
Z certyfikacji EBC*L korzystają osoby prywatne podwyższając swoje kompetencje; przedsiębiorstwa traktują EBC*L jako zewnętrzną metodę doskonalenia swoich kadr; urzędy pracy – jako sposób na przekwalifikowanie i aktywizację osób bezrobotnych.
 
Jak zdobyć certyfikat EBC*L?
Aby otrzymać certyfikat EBC*L należy przystąpić do egzaminu, który swym charakterem przypomina maturę z ekonomii, w jednym z wymienionych Akredytowanych Centrów Egzaminacyjnym EBC*L. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na pytania odnośnie kursów EBC*L odpowie pani dr Gabriela Roszyk-Kowalska (bku@ue.poznan.pl), a w PSSiJO w Warszawie – pani Iwona Goździkiewicz (i.gozdzikiewicz@interia.pl).
 
Co na temat certyfikatu EBC*L mówią przedsiębiorcy?
Certyfikat EBC*L, który dostępny jest w Polsce na poziomie A, jest cenionym na europejskim rynku świadectwem potwierdzającym, iż kandydat starający się o pracę (w tym także świeżo upieczony absolwent wyższej uczelni) posiada praktyczne umiejętności konieczne m.in. do:
·         podejmowania decyzji finansowych,
·         zarządzania i kontrolowania finansowych aspektów realizowanych projektów,
·         prowadzenia własnego biznesu
 
Wiedza potrzebna do zdania egzaminu EBC*L odpowiada wymaganiom, które w badaniach ankietowych przeprowadzanych przez Europejskie Kuratorium Kompetencji Biznesowych zgłosili właściciele przedsiębiorstw z całej Europy, a także szefowie kadr m.in. z takich firm jak: Uniqa Trenkwalder, Siemens, T-Mobile, Wella, ABB, czy Bayer. Wiele znanych firm kieruje na egzamin EBC*L swoich pracowników. Maurion Mauer, Director Human Resources z Xerox w Austrii powiedziała: „Po tym jak EBC*L skutecznie wszedł na rynek, umieściliśmy taki system certyfikacji w naszym programie kształcenia przyszłej kadry kierowniczej. W tym programie biorą udział m.in. pracownicy działu sprzedaży i IT-menedżerowie. Szczególnie chwalono fakt, że tematy na egzaminie są faktycznie pożądane w praktyce”.
 
Certyfikat EBC*L doceniony przez Komisję Europejską
Zdaniem Güntera Verheugena, cenionego w Polsce komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczościw KomisjiEuropejskiej,„EBC*L to nowoczesne podejście do koncepcji nauczania 'lifelong learning’, będące odpowiedzią na nowe wyzwania europejskiego rynku edukacji i pracy. Jego zdaniem zdobycie certyfikatu EBC*L pozwoli obywatelom jednoczącej się Europy na wyrównanie szans oraz poszerzenie umiejętności biznesowych. Dziś, dzięki temu, że EBC*L upowszechniany jest w tak wielu krajach, tłumaczony na 22 języki, pomaga w rozwijaniu przedsiębiorczości, a także pozwala na zdobycie doświadczenia również poza granicami własnego kraju”.