Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Edukacja nieformalna w praktyce

Edukacja nieformalna w praktyce będzie przedmiotem zainteresowania młodych ludzi podczas Międzynarodowego Kongresu Młodzieży – Network Meeting, organizowanego przez Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków, który odbędzie się w Krakowie od 16 do 18 listopada br.

Podczas trzydniowego Kongresu pod hasłem „Find your own inspiration” – „Znajdź swoją własną inspirację”, stu pięćdziesięciu studentów weźmie udział w warsztatach oraz dyskusjach i debatach na temat roli edukacji nieformalnej, zagranicznych programów stypendialnych oraz praktycznej działalności w organizacjach pozarządowych.
Jak mówi Michał Olaś, koordynator projektu, „Edukacja kojarzy się przede wszystkim ze szkołą oraz twardymi regułami. Poprzez warsztaty oraz gry symulacyjne, będziemy udowadniać, że edukacja nieformalna czyli edukacja poprzez praktyczne działania, nie narzuca sztywnych ram procesu uczenia się; a jednocześnie wzbogaca naszą wiedzę w umiejętności ważne podczas codziennej pracy czy studiowania.”
Językiem roboczym konferencji jest język angielski.
Patronatem honorowym wydarzenie objęli min. :prof. Michał Seweryński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prof. dr hab. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej: