Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Egzaminy językowe przez Internet

Pionierskie rozwiązanie, które ma przyspieszyć uzyskanie certyfikatów poświadczających znajomość języków obcych, wprowadza od czerwca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. To jedyna uczelnia w Polsce, która oferuje możliwość rozwiązywania testów on-line.

W Europie istnieje tylko jeden ośrodek realizujący w podobny sposób państwowe egzaminy językowe. O certyfikaty starać się mogą nie tylko studenci WSH, ale wszyscy, którzy zgłoszą zainteresowanie tą formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności.
Program edukacyjny realizowany jest pod patronatem Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii. Działający przy nim ośrodek Cambridge ESOL (English for Speakers for Other languages) przeprowadza rocznie około 1,5 miliona egzaminów językowych w 115 krajach świata.
WSH jest ośrodkiem egzaminacyjnym British Council i Cambridge University ESOL (język angielski) oraz Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC (język niemiecki, francuski i rosyjski). W Studium Języków Europejskich uczelni można uzyskać certyfikaty językowe KET, PET, ILCTS wkrótce również FCE (język angielski) oraz TELC (francuski, niemiecki i rosyjski) na poziomie A2, B1 wkrótce B2.
„Słuchacze studium językowego będą mogli przystępowali do egzaminów on-line. To rozwiązanie powszechne w Stanach Zjednoczonych, ale mało znane w Europie” – mówi Małgorzata Bieda, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą WSH. Jak wyjaśnia, osoby przystępujące do egzaminów będą wypełniały specjalny test w Internecie. Od razu trafi on do egzaminatora. „Do tej pory formularze egzaminacyjne wysyłaliśmy pocztą, co znacznie wydłużało oczekiwanie na wyniki. Były one znane dopiero po około 10 tygodniach. Teraz zdający poznają wynik testu po 4 tygodniach” – podkreśla M. Bieda.
Jej zdaniem, testy on-line dają także inne korzyści. Słuchacze mają do dyspozycji więcej terminów egzaminu, mogą więc przystąpić do sprawdzianu umiejętności językowych dokładnie wtedy, gdy będą czuli się do niego przygotowani. Sam egzamin przebiega sprawniej i szybciej, mniejsze jest także ryzyko pomyłki.
„Coraz więcej osób decyduje się zdawać egzaminy językowe. Wynika to z faktu, iż tylko uznawane dyplomy i certyfikaty są świadectwem umiejętności posługiwania się językiem obcym na różnym poziomie zaawansowania” – mówi dr Michał Kaczmarczyk, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Humanitas. Zaznacza, że takich dokumentów wymagają zagraniczni pracodawcy i polskie uczelnie wyższe.
W ubiegłym roku do egzaminów jezykowych w WSH przystąpiło 86 osób. Dotychczas uprawnienia językowe można było zdobyć zdając tradycyjny, pisemny egzamin. Uczelnia przewiduje, że po wprowadzeniu egzaminów internetowych liczba zdających podwoi się. KOL
PAP – Nauka w Polsce