Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Eko-inicjatywa dla ludzi z inicjatywą…

W jesienno – zimowe dni wykaż się inicjatywą w projekcie „Eko – wolontariat w Polskim Klubie Ekologicznym” czyli pomysłem dla Wszystkich którzy są zainteresowani problematyką ochrony środowiska chcą poznać drogę od pomysłu proekologicznego do jego realizacji lub mają już pomysł i pragną go zrealizować.

Polski Klub Ekologiczny otwiera swoje drzwi na co czwartkowych „Spotkaniach otwartych” przy ul. Sławkowskiej 26A o godzinie 17.30. W programie spotkań interesujące wykłady i dyskusje, pokazy filmów tematycznych z komentarzem, warsztaty prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony środowiska. W ramach projektu tworzony będzie „Banku inicjatyw eko – wolontariatu”, zrealizowany z wspólnych pomysłów – mini projektów i inicjatyw ekologicznych. Dla czynnych wolontariuszy proponujemy wyjazdy przyrodnicze, ekologiczne eskapady z kamerą.
 
Mamy nadzieję, że wspólne działania praktyków oraz osób czynnie zaangażowanych w sprawy środowiskowe pozwolą zdobyć przydatną wiedzę podczas, sprecyzować zainteresowania, realizować swoje palny i pożytecznie spędzać czas w sympatycznym towarzystwie.
 
Zapraszamy do naszej strony internetowej: www.pke-zg.org.pl  oraz siedziby Polskiego Klubu Ekologicznego w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 26A.
 
Działania w ramach projektu „Eko – wolontariat w Polskim Klubie Ekologicznym” dofinansowane są ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.