Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ekologia dla zaawansowanych

Już blisko 60 organizacji akademickich podpisało ekoDEKLARACJĘ i tym samym przystąpiło do ekoKOALICJI na rzecz ekoUCZELNI.

ekoKOALICJĘ tworzą różne typy podmiotów, ale najliczniej są reprezentowane samorządy studenckie (22 – głównie z uniwersytetów) i koła naukowe (19 –najczęściej zajmujące się innowacji w dziedzinie ekologii).

Efektem działania tej dynamicznie rozwijającej się inicjatywy są materiały filmowe (dostępne w serwisie YouTube, na kanale EkoUczelnie), raport o wpływie uczelni na środowisko naturalne oraz przeprowadzane w całej Polsce ekologiczne eventy, takie jak sadzenie drzew czy zbieranie zużytego oleju roślinnego, aby przerobić go na wydajne mydło.

W marcu br. członkowie ekoKOALICJI zorganizowali konferencję pod tytułem „ekoWYZWANIA i ekoROZWIĄZANIA”, w której wzięli udział wybitni naukowcy zajmujący się wpływem człowieka na środowisko naturalne.

Od 12 do 14 maja br. potrwa 1. Kongres ekoKOALICJI na rzecz ekoUCZELNI.

Wspólnym celem zrzeszonych organizacji jest przechodzenie na wyższy poziom działań proekologicznych. Na spotkaniach ekoKOALICJI rzadziej usłyszymy o powszechnie znanym problemie zagrożenia katastrofą klimatyczną, a częściej o konieczności zachowania różnorodności gatunków fauny i flory występujących na Ziemi, o sposobach przedostawania się szkodliwych substancji do organizmów, wód, gleb i powietrza, o ekologicznym budownictwie, o walce z pyłem hałasem i drażniącymi zapachami.

Akces do ekoKOALICJI można zgłosić pisząc na adres fundacja@pomocstudentom.pl.

Zdjęcia z akcji sadzenia drzew w Olsztynie, podczas której ekoDEKLARACJĘ podpisali przedstawiciele Parlamentu Studentów RP, Forum Uniwersytetów Polskich, Forum Uczelni Przyrodniczych i samorządów studenckich (fot. Agata Kolba).