Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ekopracodawca mile widziany

Pracownicy zaczynają zwracać uwagę na rozwiązania zero waste w biurze.

Coraz większe zanieczyszczenie powietrza i zachodzące na naszych oczach zmiany klimatyczne zagrażające ludziom i zwierzętom sprawiają, że życie zgodne z ideą zero waste zaczyna w społecznej świadomości zyskiwać na znaczeniu. Zwracanie uwagi na ilość generowanych odpadów, ponowne wykorzystanie produktów i rozsądne zarządzanie zasobami to ważne kroki w budowaniu postawy ekologicznej, także w miejscu pracy.

Jak pokazało badanie Dailyfruits „Firma w trendzie zdrowia i zero waste”, aż 81% zapytanych pracowników uważa, że pracodawcy powinni wprowadzać rozwiązania w nurcie zero waste. Badanie zrealizowane przez Dailyfruits potwierdziło również, że wśród pracowników rośnie świadomość nie tylko w kwestii dbania o swoje zdrowie, ale także w obszarze możliwych rozwiązań proekologicznych w miejscu pracy. Ponad 80% respondentów uważa, że wprowadzenie do firm rozwiązań zero waste jest potrzebne. Z tej grupy 44% ankietowanych jest zdania, że powinniśmy działać systemowo, aby wesprzeć planetę, a 37% uważa, że to nadal za mało.

Rozwiązania na miarę czasów

Zapytani o konkretne działania, jakie firmy powinny wdrażać, myśląc o odpowiedzialności społecznej i ekologicznej, pracownicy wskazują przykładowe rozwiązania, m.in. zamawianie owoców i warzyw do biur w wymiennych, wielorazowych skrzynkach – 40% odpowiedzi, segregację śmieci i oszczędzanie światła – 38% wskazań, współpracę z dostawcami wykorzystującymi ekologiczne rozwiązania – 37% odpowiedzi czy zamawianie do firmy produktów w biodegradowalnych opakowaniach – 29% wskazań. Wśród rekomendowanych przez pracowników rozwiązań, które pozwalają pracodawcom być bardziej eko, pojawia się także lokalizacja biura umożliwiająca korzystanie z komunikacji miejskiej lub rowerów, jak również używanie w firmach dystrybutora wody zamiast wody butelkowej.

– Jak pokazało nasze badanie, dla pracowników ważne są działania zgodne ideą CSR, które powinni angażować się pracodawcy obszarze zero waste budowania środowiska pracy przyjaznego rozwiązaniom ekologicznym. Jest to pozytywny trend, który warto promować rozwijać miejscu pracy. Przykład Dailyfruits, firmy dostarczającej codziennie owoce warzywa dla pracowników różnych organizacji całej Polsce, obrazuje także, na jak wielu polach można minimalizować negatywny wpływ na środowisko. (…) Pozytywne jest to, że Polsce przybywa firm odpowiedzialnych społecznie, realizujących projekty nurcie zero waste, pracownicy chętniej chcą takich miejscach pracować – komentuje Maciej Partyka z Dailyfruits.

Źródło: „Firma w trendzie zdrowia i zero waste” – badanie firmy Dailyfruits.
Źródło: „Firma w trendzie zdrowia i zero waste” – badanie firmy Dailyfruits.

Rosnąca świadomość ekologiczna

Obecnie rozwiązania nastawione na ograniczenie marnowania zasobów w wielu przestrzeniach stają się standardem i zaczynają także w coraz większym zakresie dotyczyć środowiska pracy. Rosnąca świadomość społeczna w obszarze postaw ekologicznych i zgodnych z nurtem zero waste oraz wprowadzane regulacje prawne sprzyjają podejmowaniu działań dobrych dla środowiska. Coraz więcej firm i ich pracowników z roku na rok chętniej angażuje się w działania proekologiczne i zgodne z ideą CSR. Dotyczą one bardzo różnych obszarów, począwszy od realizacji pomysłów wspierających lokalne społeczności, „zielony wolontariat pracowniczy”, firmowy udział w różnych „zielonych wydarzeniach” czy na przykład popularyzowanie idei carpoolingu w ramach firmowych, grupowych dojazdów do pracy. Kluczem do sukcesu w budowaniu środowiska pracy w ramach działań społecznie odpowiedzialnych jest obustronne zaangażowanie, zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców. Możliwość realizacji przez pracowników w organizacji własnych pomysłów, budujących ekologiczną świadomość, oraz postawa pracodawcy pokazująca, że zależy mu na dbaniu o naturalne środowisku, zyskują przychylność na rynku pracy.

Zero waste a wizerunek pracodawcy

Element CSR w dzisiejszych czasach ma szansę zwiększać atrakcyjność pracodawcy, szczególnie u przedstawicieli młodego pokolenia, które coraz głośniej manifestuje swój sprzeciw wobec degradacji środowiska naturalnego i wciąż zbyt małego społecznego zaangażowania się w jego ochronę. Korzyści wizerunkowe dla ekopracodawców w trwającej rywalizacji o utalentowanych pracowników oraz korzyści finansowe, które z czasem przynosi wdrożenie w organizacji rozwiązań w nurcie zero waste, zaczynają być dostrzegane przez pracodawców. Już wkrótce mogą one mieć coraz większe znaczenie nie tylko w budowaniu i wdrażaniu strategii CSR, ale także jako istotny element działań employerbrandingowych. Czy ekopracodawcy będą coraz bardziej doceniani przez kandydatów do pracy, czas pokaże.

Źródło: materiał ekspercki Dailyfruits