Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Enzym zapomnienia

Naukowcy ze szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Zurychu dowiedli, że wystarczyłoby zablokować jedno białko, a nasz mózg pił będzie informację jak gąbka i nie uroni ani kropli…

Gdyby tego dokonano, bez trudu można byłoby przypomnieć sobie w dowolnym momencie fragment z czytanego 2 miesiące wcześniej podręcznika czy własny NIP albo potrzebny numer telefonu.

Podczas przeprowadzanych na myszkach doświadczeń nad pamięcią odkryto bowiem enzym, którego włączanie i wyłączanie umożliwiało kontrolowanie pamięci. Zahamowanie owego enzymu u myszy w trakcie ich uczenia poprawiało zapamiętywanie, ale nie hamowało procesu zapominania. Coś zgoła innego działo się, gdy białko hamujące podawano gryzoniom już po „szkoleniu”. Takie myszki o wiele trudniej zapominały świeżo nabyte umiejętności.

Co najważniejsze, proces trwałego zapamiętywania nie zależał zupełnie od wieku gryzoni – stare myszki pamiętały równie długo i równie precyzyjnie co młode. Poprawa pamięci wywołana enzymu PP1 była przy tym niemal natychmiastowa.

Naukowcy podsumowali, że wystarczy usunąć ograniczenia, które narzuca nam nasz własny mózg, a będziemy mogli trwale zapamiętywać fakty bez względu na wiek.