Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Erasmus w obiektywie – wystawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza wszystkich byłych i obecnych polskich studentów Erasmusa do zgłaszania zdjęć na wystawę z okazji 20-lecia programu. Wystawa odbędzie się 29 czerwca 2007 r. w Warszawie podczas jubileuszowej konferencji stypendystów Erasmusa.

Młodzi Polacy wyjeżdżają na studia w ramach Erasmusa od 1998 roku. Do tej pory liczba stypendystów z naszego kraju sięgnęła ok. 42 tys. Każdy z nich wrócił z lepszą znajomością języków obcych, większą wiedzą z dziedziny swoich studiów, nowymi międzynarodowymi przyjaźniami i niezapomnianymi wrażeniami. Część z tych niepowtarzalnych przeżyć udało się studentom zachować na fotografiach, które FRSE chce zaprezentować na wystawie w Warszawie.
W związku z tym Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prosi o nadsyłanie pocztą elektroniczną zdjęć i filmów, które:
  • dokumentują przeżycia, przygody i podróże w czasie studiów Erasmusa,
  • pokazują wpływ programu na życie studentów i pracowników uczelni.
Prace należy przesłać do 30 maja br. pocztą elektroniczną (format plików JPG, najwyższa jakość zapisu w aparacie cyfrowym lub skanowania) wraz z opisem na adres: beata.zmijewska@frse.org.pl lub zapisać na CD i wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
z dopiskiem „Wystawa”.
Podczas wystawy 29 czerwca zostaną zaprezentowane najciekawsze fotografie nadesłane przez studentów oraz zdjęcia nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu Discover Europe 2007, organizowanego przez Erasmus Student Network Polska (www.discovereurope.esn.pl).
***
W latach 2007-2013 Erasmus będzie realizowany jako część edukacyjnego programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Program jest adresowany do uczelni, ich studentów ipracowników. Umożliwia studentom wyjazdy za granicę na część studiów i praktyki oraz udział w intensywnych kursach językowych Erasmusa. Program Erasmus został ustanowiony w 1987 r. Polska uczestniczy w nim od roku akademickiego 1998/99. Obecnie w Erasmusie bierze udział 31 krajów (27 państw UE i Turcja, oraz 3 państwa EOG – Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Łącznie w ciągu 20 lat realizacji programu stypendia Erasmusa otrzymało ponad 1,5 miliona studentów, w tym od 1998 r. ok. 42 tys. studentów z Polski. Komisja Europejska zakłada, że do 2012 r. w programie wezmą udział 3 miliony stypendystów. Rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus pełni w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (www.frse.org.pl).