Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

"Etyka dziennikarska"

Czy prowokacja dziennikarska jest etyczna? Na to i wiele innych pytań odpowiada Jan Pleszczyński w „Etyce dziennikarskiej”.

W świecie, w którym żyjemy media są czwartą, a jak niektórzy sądzą pierwszą, władzą. Warto więc zastanowić się nad problemami, przed którymi stale stają dziennikarze, rozdarci między dociekaniem prawdy, a wyścigiem z czasem. Jan Pleszczyński podjął się próby zaprezentowania norm etycznego postępowania dla ludzi pracujących w mediach. Jego książka jest wydawnictwem wyjątkowym na polskim rynku. Do tej pory nie było podręcznika poświęconego zagadnieniom etyki dziennikarskiej. Jest to bogaty i rzetelny wykład, uporządkowany problemowo, ze szczególnym naciskiem na refleksje filozoficzne. Porusza między innymi takie zagadnienia jak odpowiedzialność mediów, obowiązki dziennikarzy wobec społeczeństwa, ale przede wszystkim jest to syntetyczny kodeks etyki dziennikarskiej. Autor przez wiele lat pracował w mediach, dlatego nie zapomina także o praktyce. Przedstawia wiele przykładów, dotyczących między innymi prowokacji dziennikarskiej, profesjonalizmu i poprawności politycznej. Pozycja ta jest przeznaczona przede wszystkim do studentów kierunków dziennikarskich i pokrewnych, ale także dla nauczycieli akademickich i codziennych użytkowników mediów.