Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Eurizons 2007 – autostopem po Europie!

Czy chciałbyś spędzić wakacje podróżując po Europie, robiąc przy tym coś nowego, ważnego i ciekawego? Czy sądzisz, że nastał już najwyższy czas, żeby Europejczycy dowiedzieli się, czym jest globalna odpowiedzialność? Dołącz do międzynarodowej ekipy autostopowiczów!

Podróż autostopem w gronie pięćdziesięciu młodych Europejczyków, połączona z intensywną kampanią na rzecz zrównoważonego rozwoju i globalnej odpowiedzialności – oto Eurizons 2007. Publiczne dyskusje, warsztaty, koncerty, uliczny teatr, clowning, street art, czyli kreatywność bez granic. Wszystko po to, by jasnym stało się przesłanie: Twoje działanie ma znaczenie!
 
Młodzi ludzie z kilkunastu krajów Europy wyruszą na przełomie sierpnia i września na pełną przygód wyprawę z Rygi do Brukseli, za jedyny środek lokomocji mając właśnie autostop. Po drodze zajmować się będą promowaniem idei edukacji globalnej, prowadząc własną spontaniczną kampanię i biorąc udział w zorganizowanych na trasie przejazdu imprezach, które odbędą się w siedmiu miastach (Ryga, Kraków, Zilina, Praga, Freiburg, Bazylea, Nancy). Przystankiem końcowym podróży będzie Bruksela, gdzie uczestnicy spotkają się z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, aby przedstawić im swoje pomysły i postulaty realizacji zobowiązań podjętych przez państwa sygnatariuszy Milenijnych Celów Rozwoju (http://www.un.org.pl/rozwoj/)
 
Kampania, odbywająca się już po raz drugi, organizowana jest przez europejską sieć organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją globalną i rozwojową Global Education Network of Young Europeans (GLEN), której polskim partnerem jest Polska Akcja Humanitarna. Przed rozpoczęciem projektu autostopowicze przejdą szkolenia wprowadzające w tematykę problemów globalnych, tak, aby jak najlepiej mogli potem wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w kampanii. Organizatorzy pokrywają wszelkie koszty związane z noclegami i wyżywieniem.
  
Termin zgłoszeń: 15 kwietnia 2007.
 
Więcej na stronie: www.eurizons.net
Formularz aplikacyjny będzie również dostępny na stronie Biura Krakowskiego Fundacji Polska Akcja Humanitarna http://www.pah.org.pl/83241.html
  
Koordynator projektu w Polsce:
Kamil Piętak
Tel.: 12 422 08 19