Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Europass – lepsze szanse na rynku pracy

Komisja Europejska stworzyła Europass, który ułatwia młodym jak najlepsze zaprezentowanie swoich kompetencji i umiejętności w procesie rekrutacji.

Młodzi ludzie coraz częściej biorą los swoich karier zawodowych we własne ręce. Dbają o to, żeby z jak najlepszej strony zaprezentować się przyszłym pracodawcom – odbywają staże i praktyki, wyjeżdżają na stypendia i intensywnie uczą się języków. Z myślą m.in. o nich Komisja Europejska stworzyła Europass, który ułatwia im jak najlepsze zaprezentowanie swoich kompetencji i umiejętności w procesie rekrutacji.
 
Europass to zbiór 5 dokumentów  przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. Europass wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.
 
W skład Europass wchodzą: Europass – CV, Europass – Paszport Językowy, Europass – Suplement do Dyplomu, Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe oraz Europass – Mobilność.
 
 
Dokumenty Europass umożliwiają osobom poszukującym pracy profesjonalną prezentację umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia zawodowego, zatem w efekcie dają znacznie lepszy start i większe szanse na podjęcie pracy. Dokumenty Europass są przeznaczone dla tych, którzy ubiegają się o nową posadę – niezależnie od tego, czy jest to pierwsza, czy kolejna praca i na jakie stanowisko aplikują. Dzięki nim można w profesjonalny, przejrzysty sposób przedstawić potencjalnemu pracodawcy swoje dossier, dokładnie określić stopień znajomości języka obcego (nie tylko poprzez wymienianie uzyskanych certyfikatów, ale przede wszystkim opis rzeczywistych umiejętności) oraz w sposób zrozumiały dla każdego pracodawcy w Unii Europejskiej zaprezentować zakres wiedzy zdobytej podczas studiów czy nauki w szkole zawodowej. Dzięki dokumentom Europass kandydaci do pracy mogą ponadto przedstawić szczegółowe informacje o swoich umiejętnościach nabytych w trakcie staży, szkoleń czy praktyk zawodowych realizowanych za granicą.
 
Dokumenty Europass są już doceniane przez pracodawców. Dzięki nim są oni w stanie o wiele lepiej poznać umiejętności i doświadczenie kandydatów, łatwiej porównywać ich kwalifikacje by w rezultacie wybrać tych, którzy rzeczywiście odpowiadają stawianym wymaganiom. Europass-CV na przykład pozwala znacznie uprościć i usystematyzować rekrutację, a także zapomnieć o mozolnym procesie wyboru pracownika na podstawie niemal nieporównywalnych, różnorodnych życiorysów. Ten dokument jest zresztą bardzo pomocny np. dla międzynarodowych firm, które działają w różnych krajach Unii Europejskiej. Dla takich korporacji ogromne znaczenie ma utrzymanie jednakowych standardów na wszystkich rynkach objętych działalnością. Możliwość porównania kwalifikacji potencjalnych pracowników jest więc dla nich kluczowa.
Większość pracodawców chce znać rzeczywisty stopień znajomości języków obcych kandydatów, zanim zdecyduje o ich przyjęciu do pracy. Przedstawiane często certyfikaty językowe świadczą wprawdzie o teoretycznych kompetencjach językowych ich posiadaczy, jednak nie określają rzeczywistego poziomu znajomości języka czy też swobody i doświadczenia w posługiwaniu się nim. Tego typu informacje pracodawca może znaleźć w dokumencie Europass – Paszport Językowy. Dokument ten w precyzyjny sposób określa poziom znajomości języków obcych, ponieważ ocena tychże umiejętności jest dokonywana przez posiadacza na podstawie tabeli samooceny opracowanej przez Radę Europy definiującej sześć poziomów biegłości językowej w zakresie czytania, pisania, rozumienia i samodzielnego formułowania wypowiedzi. Opisane w dokumencie doświadczenia językowe pokazują jasno pracodawcy w jakich sytuacjach kandydat do pracy potrafi wykorzystać swoją znajomość języka obcego.
 
Rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający. Pracodawcy poszukują profesjonalnych, wysokowykwalifikowanych pracowników, a konkurencja rośnie. Dlatego właśnie każdy, kto chciałby uzyskać przewagę na rynku pracy powinien skorzystać z dokumentów Europass.
 
Dokumenty wchodzące w skład pakietu Europass w skrócie:
 
Europass CV to profesjonalny szablon życiorysu, który samodzielnie wypełnia szukający pracy. Można go pobrać za darmo z Internetu (www.europass.org.pl lub www.europass.europa.eu) w 25 wersjach językowych.
 
Europass – Paszport Językowy to przydatny dokument do określenia swojego stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem obcym. Dokument wypełniany jest samodzielnie i jest dostępny bezpłatnie na stronie www.europass.org.pl lub www.europass.europa.eu w 25 wersjach językowych.
 
Europass – Suplement do Dyplomu wydawany jest od 1 stycznia 2005 r. przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów. Dokument ten dostarcza pełnych informacji na temat wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów, a także szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień zawodowych. Suplement wydawany jest po polsku i na życzenie w jednym z pięciu języków obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim.
 
Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe to dokument opisujący zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy. Dokument ten jest wydawany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne dla tych absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy zdali zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dokument prezentuje umiejętności, kompetencje posiadacza dyplomu, a także określa zawody, do wykonywania których jest on uprawniony. Ten suplement jest wydawany w jęz. polskim i na życzenie w języku angielskim.
 
Europass – Mobilność to dokument potwierdzający okres nauki, szkolenia czy stażu realizowanego w krajach UE i EOG po 1.01.2005 oraz prezentujący uzyskane w jego trakcie umiejętności i kompetencje. Wydaje go Krajowe Centrum Europass na wniosek instytucji (uczelnia bądź firma) organizującej kształcenie, praktykę lub staż.
 
 
Więcej informacji:                             
 
Krajowe Centrum Europass                                     
Fundacja „Fundusz Współpracy”
Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr              
tel.: (22) 45 09 857, (22) 45 09 964