Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

European Action on Drugs

Co roku odnotowuje się 7-8 tys. zgonów spowodowanych zażywaniem narkotyków, co stanowi obecnie jedenz najpoważniejszych problemów w Europie.

European Action on Drugs (EAD) to kampania Komisji Europejskiej, której celem jest zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego na rzecz podniesienia świadomości dotyczącej problemu narkotykowego. Również Polska, z racji objęcia w lipcu Prezydencji w Radzie UE, uznała to zagadnienie za jeden z priorytetów.

 

Coroczna konferencja European Action on Drugs odbywała się dotychczas w Brukseli. Jednak w tym roku, w związku z przejęciem przez Polskę Prezydencji w Radzie UE, uczestnicy konferencji przybędą do Warszawy. Będzie to spotkanie obecnych i nowych sygnatariuszy: organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, firm, instytucji, a także indywidualnych osób z całej Europy, które wspólnie podejmują działania na rzecz zapobiegania i leczenia narkomanii.

Dyskusja, która odbędzie się 7lipca w hotelu Intercontinental w Warszawie, poświęcona będzie głównie tematowi nowych rodzajów narkotyków i dopalaczy. Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń sygnatariuszy europejskiej kampanii na rzecz walki z narkotykami. Z całą pewnością będzie to niezwykle ciekawa dyskusja, ukazująca ten poważny problem z różnych perspektyw, zarówno od strony zdrowia, medycyny, nauki edukacji, jak również od strony sportu czy problematyki społecznej.  

 

Jednym z prelegentów podczas konferencji będzie Adam Rapacki (podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji), a także Andrzej Włodarczyk (podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia). W konferencji jako goście specjalny udział wezmą również Gwaldys Patience Épangue brązowa medalistka z Pekinu i Mistrzyni Świata z 2009 oraz 2010 roku w Teakwondo, a także Iwona Guzowska wielokrotna Mistrzyni Świata i Europy w kick-boxingu i boksie.

 

Konferencja rozpocznie się 7 lipca o godz. 9.00.