Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich

W jaki sposób podnieść kwalifikacje, zwiększyć konkurencyjność oraz nabyć unikatową wiedzę, korzystając z funduszy pracodawcy?

Niepowtarzalną szansą dla absolwentów wyższych uczelni są studia dofinansowywane ze środków unijnych. Interesującym przykładem jest Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich (EAUM).

Zainaugurowana w 2006 roku EAUM jest wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH (FREM). Dzięki realizacji Akademii ponad 1500 pracowników przedsiębiorstw otrzymało szansę pogłębienia wiedzy i podniesienia umiejętności w sferze zarządzania firmą i jej finansami.
Studia były prowadzone na 13 kierunkach, w tym z zakresu MBA. Dyplom uzyskało 98% absolwentów. Słuchacze EAUM znacząco wpłynęli na poprawę kondycji swoich przedsiębiorstw – w 72% objętych badaniem instytutu Pentor firm odnotowano korzystne zmiany w zarządzaniu i organizacji, w 81% podniesienie efektywności poprzez lepszą znajomość otoczenia biznesowego, a w 69% udoskonalenie systemu zarządzania finansami oraz wzrost kreatywności pracowników.