Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Europejskie Certyfikaty Znajomości Języka

Słuchacze Instytutu Języka Angielskiego Bell w Krakowie otrzymają Europejskie Certyfikaty Znajomości Języka Angielskiego.

W maju 2010 roku Bell Kraków, jako pierwsza szkoła w Polsce, uzyskał uprawnienia do wystawiania Europejskich Certyfikatów Znajomości Języka Angielskiego. Są to dyplomy opatrzone godłem Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Edukacji Językowej EAQUALS i obowiązujące w jednolitej formie w całej Europie.    
 
 
Na najważniejsze pytania odpowiada Elżbieta Jarosz, dyrektor naukowy Bell Kraków.
 
Co to jest Europejski Certyfikat Znajomości Języka Angielskiego?
Certificate of Achievement in English to dyplom określający stopień znajomości języka angielskiego w odniesieniu do europejskiej skali poziomów zaawansowania, akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości Edukacji Językowej EAQUALS.                   
 
Co to jest EAQUALS?
The European Association for Quality Language Services to renomowana organizacja pozarządowa, która działa pod auspicjami Rady Europy i zajmuje się wytyczaniem norm jakości w nauczaniu języków obcych. Jednym z jej celów jest stopniowa standaryzacja certyfikatów, a prościej mówiąc stworzenie warunków do tego aby zaświadczenia ukończenia kursów językowych były zrozumiałe i uznawane we wszystkich krajach Europy, niezależnie od tego, gdzie są wystawione.
 
Skąd wzięła się potrzeba wprowadzenia takich certyfikatów?
Do niedawna szkoły językowe dość swobodnie określały poziomy zaawansowania. Sytuacja zaczęła się porządkować, kiedy powszechne uznanie zdobyła wspólna europejska skala precyzująca umiejętności językowe na konkretnych poziomach zaawansowania zwana              The Common European Framework of Reference in Languages (CEFR). Kolejnym naturalnym celem wydaje się ujednolicenie wymagań odnośnie certyfikatów. Każdy Europejski Certyfikat Znajomości Języka potwierdza osiągnięcie przez słuchacza określonego zestawu praktycznych umiejętności językowych.
 
Dla kogo są te certyfikaty i od kiedy będą dostępne w Polsce?
Dla wszystkich uczestników kursów językowych w profesjonalnych placówkach zajmujących się edukacją językową, akredytowanych do ich wystawiania.
 
Na czym polega taka akredytacja?
Szkoła musi wykazać podczas inspekcji, że jej system testowania i oceny słuchaczy jest spójny ze wspólną europejską skalą poziomów zaawansowania CEFR. Gwarancją rzetelności europejskich certyfikatów jest fakt, że są to ujednolicone dokumenty, które można wystawić wyłącznie przy pomocy specjalnego narzędzia internetowego administrowanego i autoryzowanego przez EAQUALS. Obecnie certyfikaty są w fazie wdrożeniowej w całej Europie i mam nadzieję, że staną się powszechnie dostępne w ciągu kilku lat. Bell Kraków posiada stosowną akredytację od maja 2010 roku.
 
Czy europejskie certyfikaty są kosztowne?
Nie. Słuchacze uczący się języka w szkole Bell Kraków, otrzymają je bezpłatnie. Nie będą też musieli przechodzić żadnego dodatkowego egzaminu, bo ocena ich umiejętności językowych nastąpi na bieżąco w trakcie kursu. Oczywiście europejskie certyfikaty mogą być wydawane tylko tym osobom, które dotarły do końca jednego z poziomów zaawansowania określonych w europejskiej skali, czyli A1, A2, B1, B2, C1 i C2.