Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Fabryka w Akademii

W maju bieżącego roku ruszył w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie kolejny projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą Fabryka Inżynierów.

Od wielu lat wzrasta liczba osób podejmujących studia wyższe. Niemniej popularnością nie cieszą się studia techniczne, na które liczba kandydatów regularnie maleje.

Projekt Fabryka Inżynierów ma temu zapobiec. Jego podstawowym celem jest zwiększenie atrakcyjności studiów w AGH oraz lepsze przygotowanie merytoryczne absolwentów do pracy w różnych gałęziach przemysłu. Obejmuje on szereg inicjatyw skierowanych do studentów AGH, w tym m.in. rozszerzenie oferty kształcenia na studiach inżynierskich oraz popularyzację kształcenia technicznego w aspekcie budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt obejmuje szereg działań, które koordynowane są przez jednostki Akademii. Najważniejsze z nich to:

  1. Dokształcanie studentów I-go roku studiów poprzez kursy z przedmiotów podstawowych, jak fizyka i matematyka.
  2. Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy m.in. poprzez uruchamianie nowych specjalności oraz modyfikację programów nauczania.
  3. Podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej.
  4. Wzmocnienie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami.

W perspektywie powyższe działania mają zapewnić absolwentom Akademii lepszą adaptację do zmieniających się dynamicznie warunków gospodarki.

Założenia projektu zgodne są z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 oraz celami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Inauguracyjne spotkanie projektu odbyło się 17 kwietnia br. Uczestniczyli w nim koordynatorzy wszystkich zadań objętych projektem oraz kierownictwo projektu odpowiadające za jego realizację przez jednostki. Natomiast na 22 czerwca br. zaplanowano konferencję promującą projekt.

Od 16 czerwca br. uruchomiona zostanie strona internetowa zawierająca szczegółowe informacje dotyczące działań podejmowanych w projekcie. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia: http://www.fi.agh.edu.pl .