Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Festiwal Dyplomatyczny

Projekt ten to nie lada gratka dla przyszłych dyplomatów i wszystkich tych, którzy chcieliby poznać tajniki sztuki negocjacji. 22-24 kwietnia w budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej można będzie wziąć udział w warsztatach, wykładach, a także pierwszym w Polsce Turnieju Negocjacyjnym!

 

Turniej ten oparty jest oparty na tzw. studiach przypadku – dwustronnych grach, w których uczestnicy, obierając wylosowane role, będą mieli za zadanie osiągnąć porozumienie dające im największe możliwe korzyści. Negocjować mogą trzyosobowe drużyny reprezentujące koła naukowe polskich uczelni. Będą one miały do dyspozycji tematy o różnej tematyce i zróżnicowanym stopniu trudności. Ponadto mogą liczyć na sporą, acz przyjemną dawkę teorii i praktyki prezentowaną przez ekspertów i innych znawców tematu w specjalnych wykładach i warsztatach. Do wygłoszenia referatów zaproszeni są również studenci. Rejestracja uczestników odbędzie się pierwszego dnia festiwalu w Auditorium Maximum UJ w holu głównym.

 

Celem Festiwalu Dyplomatycznego jest promocja negocjacji i powiązanych z nimi zagadnień , takich jak mowa ciała, nie tylko jako metody pokojowego rozwiązywania sporów czy zawierania porozumień międzynarodowych, ale również możliwości efektownej i unikającej konfliktów codziennej komunikacji.
Organizatorzy pragną także zwrócić uwagę na współczesne uwarunkowania stosunków międzynarodowych, poruszyć najbardziej ważkie problemy i stworzyć platformę, na której szersza publiczność będzie miała okazję wysłuchać opinii wysokiej klasy ekspertów.
Festiwal Dyplomatyczny to również początek spodziewanej współpracy między kołami naukowymi polskich uczelni w zakresie negocjacji, wymiana indywidualnych doświadczeń czy wreszcie możliwość „zarażenia pasją” ludzi niezwiązanych uprzednio z tą tematyką.

 

Szczegółowe informacje na stronie Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ: www.kssm.pl

 

 

źródło informacji: www.kssm.pl