Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Festiwal Kultury Absurdalnej

Katowice wkrótce staną się polską stolicą absurdu. W dniach 14 – 18 listopada Festiwal Kultury Absurdalnej opanuje całe miasto. „Absurdalia 2007” to spotkania z przejawami nonsensu w niemal każdej dziedzinie sztuki.

Poprzez Festiwal chcemy przede wszystkim dać możliwość wypromowania się nieznanym i/lub niedocenianym grupom i twórcom – mówi koordynator projektu Urszula Siek – Ponad to Festiwal Kultury Absurdalnej będzie doskonałą promocją Śląska, jako regionu otwartego na nowatorskie pomysły rozwoju kulturowego – dodaje.
 
Festiwal Kultury Absurdalnej jest szansą i wyzwaniem dla artystów na przeniesienie absurdu życia codziennego na różne dziedziny sztuki, takie jak film, wiersz, fotografia, teatr, muzyka, rzeźba czy też malarstwo.
 
Zgłoszenia do udziału w Festiwalu można nadsyłać drogą mailową tylko do 20 października. Wyjątkiem jest przegląd filmowy, na który organizatorzy przyjmują formularze do 25 października, oraz ekspozycja prac plastycznych i fotograficznych – w tym przypadku ostateczny termin to 30 X. Nadesłane prace, tudzież dzieła, wezmą udział w konkursie na najbardziej absurdalną: sztukę teatralną, zdjęcie, film, wiersz, pracę plastyczną oraz utwór muzyczny. Wyróżnionym w swoich kategoriach zostaną wręczone statuetki „Absurd roku 2007” oraz nagrody niespodzianki.
 
Medium, przez które można się zgłaszać to strona internetowa, specjalnie stworzona na potrzeby Festiwalu: www.absurdalia.pl
Tam można pobrać odpowiedni formularz zgłoszeniowy oraz zapoznać się z regulaminem.
 
Projekt organizowany jest przez Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice, Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży i Stowarzyszenie Działań Nietypowych „Szatnia”.
 
Mateusz Zapart, koordynator ds. Public Relations: – Pomimo, iż realizujemy ten projekt po raz pierwszy, pragniemy zachować jego cykliczność. Absurdalia miałyby być organizowane raz do roku w okresie jesiennym. Chcielibyśmy, aby w przyszłości festiwal miał charakter ogólnopolski, z czasem być może zasięg europejski. Będzie przyciągać na Śląsk ludzi z całej Polski, docelowo z Europy, tym samym przyczyniając się do rozgłosu medialnego naszego regionu.
 
 
Program Festiwalu przedstawia się następująco:
 
Środa (14 listopad 2007)
 
Cykl wykładów dotyczących absurdu – to pierwszy punkt programu, którym rozpoczną się Absurdalia 2007. Podczas wykładów dojdzie do wymiany myśli i opinii różnych środowisk naukowych na różnych płaszczyznach przygotowania naukowego. Prelegentem konferencji może zostać każdy, kto wcześniej zgłosi swój udział. Przewidywany czas jednego wystąpienia nie może przekroczyć 15 min. Współorganizatorem konferencji jest Klub Myśli Humanistycznej zrzeszający młodych humanistów na terenie Śląska. Wygłoszone podczas konferencji prezentacje zostaną opublikowane w czasopiśmie Klubu Myśli Humanistycznej „ Po-mysł”. Przewidywanym miejscem konferencji jest Wydział Nauk Społecznych..
Miejsce: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych
Czas: 10:00 – 15:00
 
Przegląd teatralny – to drugi punkt programu Festiwalu Kultury Absurdalnej. Przegląd odbędzie się na deskach „Sceny w Malarni” Teatru Śląskiego. Czas trwania spektaklu nie powinien przekroczyć 30 minut. Przewidywana liczba występujących grup teatralnych to od 6 do 8 (w zależności od ogólnego czasu prezentacji).
Miejsce: Teatr Śląski, Scena w Malarni
Czas: 16:00 – 22:00
 
Czwartek (15 listopad 2007)
 
Koncerty zespołów muzycznych – udział w konkursie muzycznym mogą wziąć zarówno profesjonalne jak i amatorskie zespoły. Gatunek muzyki prezentowanej przez uczestników jest w zupełności dowolny (musi jednak zostać zachowana absurdalna konwencja Festiwalu). Czas prezentowanych utworów nie może przekroczyć 20 min. Konkurs odbędzie się w Mega Clubie w Katowicach.
Miejsce: Mega Club w Katowicach
Czas: 17:00 – 22:00
 
Piątek (16 listopad 2007)
 
Przegląd filmowy – odbędzie się w Kinie Studyjnym „Światowid” w Katowicach.
W przeglądzie przewidujemy pokaz filmów konkursowych (każdy maksymalnie do 10 minut, łączny czas projekcji filmów nie powinien przekroczyć 90 minut) oraz przedpremierę filmu dotykającego tematyki absurdu.
Miejsce: Kino Studyjne „Światowid” w Katowicach
Czas: 18:00 – 22:00
 
Sobota (17 listopada 2007)
 
Wystawa fotograficzna i ekspozycja prac plastycznych – wernisaż obu dziedzin sztuki odbędzie się wspólnie w galerii Marchołt w Katowicach. Wystawa potrwa do końca grudnia 2007 roku.
Miejsce: Galeria Marchołt w Katowicach
Czas: Otwarcie wystawy i wernisaż o godzinie 16:00. Wystawa pozostanie otwarta do końca listopada.
 
Wieczór poetycki – będzie miał charakter Slamu Poetyckiego. Jest to skrzyżowanie poezji i performance’u. Każdy uczestnik ma trzy minuty na zaprezentowanie swojego utworu. Publiczność w czasie prezentacji artystów może przejawiać swobodne reakcje na dany utwór gwiżdżąc, klaszcząc a nawet przerywając recytację. Przewidywane miejsce Slamu, to Mega Club. Wiersze, podobnie jak materiały z wykładów, zostaną opublikowane w czasopiśmie Klubu Mysli Humanistycznej „Po-mysł”.
Miejsce: Planetarium Śląskie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku Katowice.
Czas: 20:00 – 22:00
 
Niedziela ( 18 listopad 2007)
 
Finał Festiwalu – odbędzie się w Mega Clubie w Katowicach. Podczas finału laureatom konkursu zostanie wręczona statuetka „Absurd roku 2007” oraz nagrody niespodzianki. Przewidujemy również występ znanego kabaretu, zespołu muzycznego Negatyw oraz wiele innych atrakcji.
Miejsce: Mega Club w Katowicach
Czas: 18:00 – 22:00