Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Festiwal Nauki w Krakowie

Rozpoczął się trwający do 19 maja Festiwal Nauki w Krakowie – wielka impreza popularnonaukowa organizowana przez Akademię Górniczo – Hutniczą.

Festiwal daje możliwość prezentacji w bardzo atrakcyjnej formie ciekawych osiągnięć naukowych i badawczych wszystkich państwowych krakowskich uczelni wyższych, konsulatów generalnych działających w mieście, a także m.in. British Council, Instytutu Francuskiego, Instytutu Goethego, Włoskiego Instytutu Kultury, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz BEST-Kraków. Punktem kulminacyjnym Festiwalu będzie trzydniowy festyn naukowy na płycie Rynku Głównego. W dniach od 17 do 19 maja stanie tam miasteczko namiotowe o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych, w którym uczelnie będą prezentowały swoje osiągnięcia. Przez siedem dni będzie można wziąć udział w wykładach, spotkaniach, prelekcjach, pokazach laboratoryjnych, koncertach i panelach dyskusyjnych, zorganizowanych przez uczestniczące w festiwalu instytucje.
Więcej informacji na stronie www.festiwalnauki.krakow.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Festiwal Nauki w Krakowie – relacja z konferencji prasowej
 
Już po raz trzeci Akademia Górniczo – Hutnicza koordynuje prace związane z przygotowaniem Festiwalu Nauki w Krakowie. Na zorganizowanej przez nią konferencji prasowej (08.05.2007 r.) można się było dowiedzieć, co się w Festiwalu nie zmieni oraz co nowego pojawi się tego roku. O Festiwalu opowiadali: przewodniczący Rady Programowej FN – JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, prorektor AGH – prof. dr hab. Kazimierz Jeleń oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr inż. Bolesław Karwat.
 
Festiwal Nauki przewidziany jest na dni od 13 do 19 maja 2007 r., przy czym sam „Festyn Nauki” prezentujący różne wydziały i kierunki uczelni na krakowskim rynku odbędzie się w dniach od 17 do 19 maja 2007 r. Tegorocznym hasłem przewodnim Festiwalu jest „Energia”. Jest ona oczywiście ujmowana z różnych perspektyw w zależności od profilu uczelni – nawet na Pacie można bowiem o niej mówić, czego dowodzi program festiwalowy. Festiwal skierowany jest do osób w każdym przedziale wiekowym – od najmłodszych po starszych – jednak głównie jest on dla tych, którzy dopiero zastanawiają się nad tym, co chcą robić w życiu, z jaką dziedziną nauki łączyć swą przyszłość.
 
Wśród celów Festiwalu trzeba oczywiście wymienić promocję uczelni krakowskich, jednak – jak sami organizatorzy podkreślają – do jego głównych priorytetów należy zaszczepienie w młodych ludziach chęci do zdobywania wiedzy. Obecnie nauka stała się hermetyczna, trudna do zrozumienia przez przeciętnego człowieka, który na co dzień nie jest z nią związany. Dotyczy to głównie nauk ścisłych, jak fizyka, chemia, biologia, itp.. Celem Festiwalu jest więc przybliżenie nauki do odbiorcy, sprzedanie wysublimowanej wiedzy w sposób popularno – naukowy, używając przy tym atrakcyjnych i ciekawych form przekazu. Warto jednak zaznaczyć, że Festiwal Nauki to nie tylko nauka, ale i szeroko pojęta kultura. Panelom dyskusyjnym, wykładom, doświadczeniom i eksperymentom naukowym towarzyszyć będzie szeroki wachlarz wystaw, koncertów i spektakli teatralnych. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zrobienia sobie darmowych podstawowych badań w Collegium Medicum oraz możliwość wzięcia udziału w wycieczkach studyjnych w okolice Krakowa z udziałem specjalistów z określonej dziedziny nauki. W tym roku liczba wykładów i prezentacji odbywających się w ośrodkach akademickich została ograniczona – jednak te, które widnieją w programie są na prawdę ciekawe i dobrze przygotowane, co więcej nacisk położony został na interdyscyplinarne podejście do tematu „Energia”. W wykładach i panelach dyskusyjnych będą więc brali udział reprezentanci możliwie największej liczby rożnych środowisk.
 
W Festiwalu Nauki udział biorą wszystkie państwowe uczelnie wyższe Krakowa – od technicznych i ekonomicznych przez humanistyczne, artystyczne i sportowe po Papieską Akademię Teologiczną – a także większość konsulatów mających swe przedstawicielstwo w Krakowie oraz Instytuty PAN – owskie. W tym roku po raz pierwszy na rynku zaprezentuje się Instytut Francuski, nowością będzie także koncert Lwowskiej Orkiestry Miejskiej „Leopolis” (18.05.2007 r., godz. 20.00), który wpisuje się dodatkowo w ramy obchodów Dnia Lwowa w Krakowie. Warto wspomnieć, że cały Festiwal Nauki rozpocznie spektakl studentów PWST „Sen nocy letniej” , który przyjmie formę „trans-opery” (Scena PWST, ul. Straszewskiego 22, 13.05.2007 r., godz. 18.00), zakończy natomiast koncert Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Krakowie (Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, 19.05.2007 r., godz. 19.00). Oferta jest bardzo bogata, każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego w czasie trwania Festynu Nauki warto odwiedzić płytę Rynku Głównego i czerpać zarówno nową wiedzę, jak i nowe inspiracje. Szczegółowy program znajduje się na stronie: www.festiwalnauki.krakow.pl.
 
Katarzyna Tobjasz