Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Festiwal Nauki w Krakowie

Tegoroczna impreza rozpoczynająca i kończąca się uroczystym koncertem trwać będzie siedem dni tj. od 13 maja do 19 maja. Punktem kulminacyjnym będzie trzydniowy festyn naukowy na płycie Rynku Głównego. W dniach od 17 do 19 maja stanie tam miasteczko namiotowe o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych, gdzie uczelnie będą prezentowały swoje osiągnięcia. Przez siedem dni będzie można wziąć udział w wykładach, spotkaniach, prelekcjach, pokazach laboratoryjnych, koncertach i panelach dyskusyjnych, zorganizowanych przez uczestniczące w festiwalu instytucje. Organizatorzy zapewniają, że tegoroczna oferta ma być jeszcze ciekawsza i obszerniejsza od ubiegłorocznej. Zaproszenie do Krakowa w tych dniach kierujemy do uczniów, studentów i mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Festiwal Nauki w Krakowie jest imprezą popularnonaukową, cieszącą się z roku na rok coraz większą popularnością i zainteresowaniem uczniów, studentów i mieszkańców Krakowa oraz Małopolski. Daje ona możliwość prezentacji w bardzo atrakcyjnej formie ciekawych osiągnięć naukowych i badawczych wszystkich państwowych krakowskich uczelni wyższych, konsulatów generalnych działających w mieście, a także m.in. British Council, Instytutu Francuskiego, Instytutu Goethego, Włoskiego Instytutu Kultury, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz BEST-Kraków. 
Po raz trzeci organizatorem i koordynatorem Festiwalu Nauki w Krakowie będzie Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Przewodniczącym Rady Programowej został JM Rektor AGH prof. Antoni Tajduś. Patronat honorowy objęli: prof. Krzysztof J. Kurzydłowski – Wiceminister Edukacji i Nauki, prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Marek Nawara – Marszałek Województwa Małopolskiego, Paweł Klimowicz – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Maciej Klima – Wojewoda Małopolski. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego ponownie został dr inż. Bolesław Karwat, Prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.