Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu na UEK

Już 13 marca 2012 roku rozpocznie się Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu. Studenci krakowskich uczelni będą mieli niepowtarzalną szansę dowiedzieć się czym w praktyce jest społeczna odpowiedzialność biznesu, a także dlaczego strategia zrównoważonego rozwoju jest coraz częściej wdrażana w polskich przedsiębiorstwach. W ramach festiwalu zorganizowane zostaną cztery konferencje.

Festiwal odbędzie się 13-16 marca 2012 r. w Krakowie:

13 marca- Wojewódzka Biblioteka Publiczna
14 marca- Uniwersytet Ekonomiczny
15 marca- Akademia Górniczo- Hutnicza
16 marca- Uniwersytet Jagielloński
W ramach każdego spotkania zostaną przeprowadzone cykle wykładów i szkoleń praktycznych z zakresu CSR oraz spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw.

PO CO?
Ta studencka inicjatywa jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie tematyką CSR-u wśród studentów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności a także zdobywać praktyczną wiedzę w ciekawy sposób.

Tym samym chcemy pokazać, jak ważne dla młodych ludzie jest rozwijanie idei zrównoważonego rozwoju idącego w parze z rozwojem społeczeństwa zaangażowanego i przedsiębiorczego. Celem wydarzenia jest promowanie idei odpowiedzialnego biznesu wśród studentów, a także zwiększenie ich świadomości na temat dobrych praktyk z zakresu CSR.

KTO ?
Zespół organizacyjny Festiwalu jest interdyscyplinarnym środowiskiem, które łączy w sobie działania pięciu organizacji. Inicjatorem wydarzenia jest krakowska grupa ambasadorów CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, zajmującą się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.

W organizację wydarzenia zaangażowane są cztery organizacje studenckie: Koło Naukowe Witness Akademii Górniczo- Hutniczej, Koło Naukowe Controllingu i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego, Koło Naukowe MERITUM Uniwersytetu Jagiellońskiego a także Europejskie Forum Studentów AEGEE Kraków. Szkolenia w ramach festiwalu przeprowadzą m. in. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, krakowska firma YPI Consulting oraz przedstawiciele firm będących Partnerami Festiwalu.

Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu został objęty patronatem honorowym:
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
JM Prof. dr hab. Romana Niestrója
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
JM Prof. dr hab. Karola Musioła
Rektora Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
JM Prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia

Wszelkie informacje zostaną udostępnione na plakatach oraz na stronie Festiwalu:
www.kfob.uek.krakow.pl
Festiwal na Facebooku

Zapraszamy!