Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Festiwal OFF/ON Warszawa

Federacja Niezależnych Twórców Filmowych oraz Fundacja Katarzyny Figury i Kaia Schoenhalsa – Artistic Vitamin w dniach od 13 do 18 sierpnia 2007 na warszawskim Podzamczu organizują 4. edycję Europejskiego Tygodnia Filmowego OFF/ON.

OFF/ON Warszawa to wydarzenie dla miłośników filmu, muzyki i fotografii. W ramach festiwalu odbędą się spotkania z kinem europejskim krótkim i długim, warsztaty mistrzowskie, koncerty, konkursy i wystawy fotograficzne. Wejście na wszystkie imprezy jest bezpłatne.

Program OFF/ON
Dzień 1 (13 sierpnia)
Kino Luna
12.00-15.00 warsztaty z profesjonalistami świata filmu dla młodych profesjonalistów filmowców niezależnych
16.00-18.30 pokazy europejskich filmów krótkometrażowych
20.00 Gala otwarcia z pokazem znaczącego pełnometrażowego filmu europejskiego
 
Dzień 2-5
Kino Luna
12.00-15.00 warsztaty z profesjonalistami świata filmu dla młodych profesjonalistów i filmowców niezależnych
16.00-19.00 pokazy europejskich filmów krótkometrażowych
20.00 pokazy znaczących pełnometrażowych filmów europejskich połączone w miarę możliwości ze spotkaniami autorskimi
 
Dzień 6 (18 sierpnia)
Kino Luna
12.00-1500 warsztaty z profesjonalistami świata filmu dla młodych profesjonalistów i filmowców niezależnych
16.00-18.00 pokazy europejskich filmów krótkometrażowych
Podzamcze
akcje towarzyszące: fotograficzne, muzyczne i teatralne
21.00 pokazy zewnętrzne – Letnie Kino

Więcej informacji na stronie http://www.offon.org/