Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Festyn promujący honorowe kriodawstwo

Klub Honorowych Dawcow Krwi MOTOKRWiNKA, dzialajacy w krakowskim Centrum Oprogramowania Motoroli od 2006 r, zaprasza na festyn promujacy aktywne spedzanie wolnego czasu oraz idee honorowego krwiodawstwa, który odbędzie się 14 kwietnia (sobota) w godzinach 11:00-17:00 w Piekarach kolo Krakowa, na terenie Fundacji im. ks. Siemaszki.

W trakcie festynu zostanie zorganizowana kwesta na zakup autobusu do poboru na potrzeby Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi KREWNIACY, pokaz ratownictwa, akcja oddwania krwi oraz turniej sportowy. 

Klub Honorowych Dawców Krwi MOTOKRWiNKA powstał  przed rokiem z inicjatywy pracownikow Motoroli. Przez pierwszy rok działalności zorganizowal w firmie 6 akcji krwiodawstwa zbierając ponad 100 litrów krwi. Honorowymi dawcami zostało do tej pory 143 pracowników. Klub dziala we współpracy z  Polskim Czerwonym Krzyzem i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.