Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

FIEGE dla studentów Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W listopadzie bieżącego roku Fiege podpisało porozumienie o współpracy z Katedrą Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Współpraca ma celu wymianę doświadczeń pomiędzy praktykami i nauczycielami akademickimi oraz uzupełnienie teoretycznej wiedzy studentów Katedry o wiedzę praktyczną. W ramach współpracy wysokiej klasy specjaliści zatrudnieni w Fiege poprowadzą wykłady z zarządzania logistycznego zakończone praktycznymi warsztatami, na których studenci będą opracowywać optymalne modele zarządzania logistyką dla wybranych firm.

„Jako firma odpowiedzialna społecznie wierzymy, że zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju studentom, wsparcie nauki i przedsiębiorczości będzie decydowało o przyszłości naszej gospodarki. Decyzja o współpracy z Katedrą Logistyki Ekonomicznej jest wynikiem aktywności jej studentów i ich potrzebą pogłębiania wiedzy o logistyce. Wierzymy, że Fiege ze swoim wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku i kilkudziesięcioletnim w całej Europie pomoże im zdobyć i ugruntować wiedzę o najnowszych rozwiązaniach logistyki i zarządzaniu firmą logistyczną – mówi Andrzej Wątrobiński Dyrektor Personalny Fiege SE/CEE i Polska.    

W ramach porozumienia przewiduje się również rekrutację studentów na płatne praktyki w Fiege. Studenci objęci programem praktyk będą mieli szansę poznania praktycznej działalności firmy i realizowania konkretnych zadań pod okiem doświadczonych pracowników firmy. Tak zdobyte doświadczenia ułatwią im planowanie kariery i ustalenie preferencji  zawodowych, które będą decydowały w przyszłości o ich sukcesie w zawodzie logistyka.

Porozumienie obejmuje także współpracę z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi, dając studentom możliwość poznania  najnowocześniejszych rozwiązań logistycznych.