Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

„Firma zrównoważonego rozwoju” – najnowsza książka Chrisa Laszlo

Jak odnosić sukces gospodarczy będąc jednocześnie odpowiedzialnym społecznie? Jak pogodzić korzyści akcjonariuszy i interesariuszy? Jak interesariusze mogą współtworzyć wartość akcjonariuszy?

Na te i inne pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju odpowiada Chris Laszlo, autor książki „Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych”, która od końca listopada będzie dostępna na polskim rynku.

Książka „Firma zrównoważonego rozwoju” wskazuje innowacyjne podejście do wyzwania, jakim jest łączenie odpowiedzialności firmy wobec społeczeństwa i środowiska z osiąganiem zysku przez organizację. Autor wskazuje, że jedyny model zrównoważonego biznesu to ten, który łączy wartość akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy. „Firma zrównoważonego rozwoju” zapełnia lukę pomiędzy tradycyjnym modelem wartości akcjonariuszy a bardziej aktualnymi podejściami, które podkreślają rosnące oczekiwania pozostałych interesariuszy i istotę społecznej odpowiedzialności firmy.

 

Laszlo wskazuje, że wartość finansowa wytworzona przez firmę jest zawsze związana
z wartością interesariuszy, która może być albo pozytywna albo negatywna. Autor wymienia kilka sposobów, jak interesariusze mogą współtworzyć wartość akcjonariuszy. Laszlo argumentuje, że „zrównoważona” firma integruje ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wartości jako cześć strategii biznesowej, a nie zarządza nimi osobno. Książka zawiera użyteczną mapę akcjonariusze/ interesariusze, która pokazuje, że zrównoważony rozwój występuje tylko wtedy, kiedy oczekiwania akcjonariuszy i interesariuszy są skupione i wyrażone razem a nie przekazywane od jednych do drugich.

Ta książka jest praktycznym poradnikiem, który może pomóc osobom i firmom działającym na polu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Poszczególne rozdziały mogą być również dobrym materiałem dydaktycznym dla studentów na zajęciach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Napisana językiem zrozumiałym dla biznesu, poszerzona o praktyczne przykłady, udowadnia, że odseparowany od biznesu, zrównoważony rozwój jest tylko strategią „dobrego samopoczucia”. Włączony w biznes zrównoważony rozwój jest strategią kreowania wartości interesariuszy, która wykorzystuję pełną moc na rynku.

(Recenzję książki przygotowała Mirella Panek-Owsiańska, prezes Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu)