Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

FMCG – co to jest?

Enigmatyczne skrótowce często są niejasne, szczególnie jeśli chodzi o języki obce. Jednak wydaje się, że w obecnych czasach każdy student powinien umieć rozwikłać tę zagadkę. Poniższy artykuł pozwoli zrozumieć, co to jest FMCG i zastanowić się, dlaczego warto ubiegać się o pracę w tym sektorze i jakie kompetencje są w nim przydatne.

Fast Moving Consumer Goods (FMCG) – tak po angielsku określa się produkty, które kupujemy na co dzień, w Polsce zwane dobrami szybkozbywalnymi lub produktami pierwszej potrzeby. To napoje, słodycze, kosmetyki, wyroby tytoniowe, środki czystości, alkohol, leki dostępne bez recepty. Ale nie tylko one należą do branży FMCG. Tworzą ją też miejsca, w których te produkty są sprzedawane (dyskonty, super- i hipermarkety) oraz centra produkcyjne i dystrybucyjne, czyli te, w których są produkowane i magazynowane.

Przez wzgląd na swą specyfikę, branża dóbr szybkozbywalnych jest uznawana za tę, której nie dotyka kryzys. Na produkty pierwszej potrzeby zawsze jest zapotrzebowanie. Dlatego jest ona niezwykle atrakcyjna w kontekście planowania kariery. Panuje tu stałe zapotrzebowanie na pracowników, i to z różnym wykształceniem i doświadczeniem. Szansę na pracę mają nie tylko osoby po studiach, ale i takie, które dopiero rozpoczynają kształcenie. O ile oczywiście wykażą się odpowiednimi kompetencjami, bo branża przykłada do nich bardzo dużą wagę.

Kompetencje w cenie

W branży dóbr szybkozbywalnych tempo działania jest najważniejsze. Od tego, kiedy produkt powstanie, kiedy zostanie dowieziony do centrum dystrybucyjnego, a stamtąd do sklepu, kiedy zostanie wyłożony na półki i kiedy trafi do konsumenta, zależy jej powodzenie. Dlatego poszukuje się tutaj poszukuje się tutaj pracowników z konkretnymi kompetencjami, wśród których najważniejsze to umiejętność działania pod wpływem stresu i pracy w dynamicznym środowisku.

Kompetencje miękkie, których oczekują pracodawcy to przede wszystkim: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność pracy w dynamicznym i zmieniającym się środowisku pracy.

Jeśli chodzi o kompetencje twarde to branża FMCG wymaga od potencjalnych pracowników: znajomości języków obcych, umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków, umiejętności negocjacyjnych oraz analitycznych. W zależności od stanowiska wymagana jest konkretna wiedza specjalistyczna oraz znajomość programów komputerowych.

To, jakie kompetencje twarde i miękkie wymagane są na konkretnym stanowisku, najłatwiej sprawdzić, odbywając staże i praktyki. A branża FMCG stale oferuje ciekawe oferty rozwoju, zarówno dla studentów, jak i absolwentów. Im wcześniej zdobędziemy wiedzę na temat wymagań pracodawców na danym stanowisku, tym łatwiej będzie nam na nie odpowiedzieć.

W związku z tym, że firmy z branży FMCG w znacznej większości posiadają centra za granicą, znajomość języków obcych jest najbardziej poszukiwana, zatem warto zainwestować czas w naukę nowych języków.