Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Książki

Forum rektorów: Rektorzy podsumowują mijający rok akademicki

Rok akademicki 2020/2021 zbliża się ku końcowi. Zapytaliśmy rektorów trzech uczelni, jak minął jakie plany mają uczelnie na nowy rok akademicki.


 

Prof. Krzysztof Wilde
rektor Politechniki Gdańskiej

Z powszechnie znanego powodu, dobiegający właśnie końca rok akademicki był dużym wyzwaniem dla całej naszej społeczności. Zarówno nasi studenci, jak i nauczyciele akademiccy, musieli niemal w całości przestawić się na tryb nauczania zdalnego, które oprócz oczywistych zalet, ma również sporo wad.

ostatecznym rozrachunku udało się nam przejść zwycięsko przez ten trudny czas na przyszłość patrzymy optymizmem. Kolejny rok akademicki powinien rozpocząć się znanej nam sprzed pandemii tradycyjnej formie, choć potrzebne będzie do tego jak najszersze objęcie studentów studentek polskich uczelni programem szczepień. Zachęcam więc wszystkich do aktywnego udziału tym programie, tak żebyśmy mogli spotkać się październiku murach uczelni i w salach wykładowych, nie znów przed ekranami laptopów tabletów.

kolejnym roku akademickim planujemy jeszcze mocniej stawiać na rozwój kompetencji poszerzanie wiedzy naszych studentów studentek. ofercie rekrutacyjnej PG znalazły się 34 kierunki studiów, tym nowy kierunek praktyczny: Projektowanie budowa jachtów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Okrętownictwa. Staramy się dopasowywać naszą ofertę dydaktyczną do aktualnych trendów rynku pracy, ale też do wyzwań dzisiejszego świata. Stawiamy zatem na innowacyjne technologie cyfrowe biotechnologiczne, tworzymy ekologiczne rozwiązania dla przemysłu polskich miast, inwestujemy również rozwój inżynierii materiałowej. Łącznie przyjmiemy tym roku ok. 4 tys. studentów studentek, ja jestem pewny, że każdy chętny do studiowania pięknym nowoczesnym Gdańsku znajdzie coś odpowiedniego dla siebie ofercie naszej dynamicznie rozwijającej się uczelni.


 

Prof. Jerzy Lis

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Rok akademicki 2020/2021 naznaczony był, zresztą podobnie jak wcześniejszy, pandemią i szeregiem obostrzeń, które dotknęły także uczelnie, w tym AGH w Krakowie. Pandemia koronawirusa zmusiła nas do wielu wyrzeczeń. Musieliśmy dostosować się do nowej rzeczywistości – zdalnego nauczania, wirtualnych konferencji czy braku bezpośrednich spotkań.

To był trudny wymagający okres, ale perspektywy czasu widać, że wyszliśmy niego obronną ręką. tym czasie udało się nam działać trybie hybrydowym wypracować sporo sukcesów. Warto wspomnieć kolejnym grancie ERC, który przypadł tym roku udziale naszemu naukowcowi Wydziału Informatyki, Elektroniki Telekomunikacji, panu profesorowi Piotrowi Faliszewskiemu. Przyznanie grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych jest swoistym sygnałem dowodem na to, że w AGH realizowane są projekty na światowym poziomie.

Aktualny rok akademicki obfitował także, mimo oczywistych przeszkód, kolejne nowatorskie przedsięwzięcia naszych kół naukowych. Aż dwukrotnie tym roku przyznaliśmy naszym studentom dofinansowanie na realizację grantów łącznej kwocie przekraczającej dwa miliony zł. Ponad milion pochodzi ze środków projektu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB)”, który AGH realizuje jako jedna 10 Polsce Uczelni Badawczych.

Rok akademicki 2021/2022 mamy nadzieję rozpocząć już trybie stacjonarnym. Po tak długim czasie nauki online będzie to wyjątkowy czas, który, mam nadzieję, będzie nasycony wydarzeniami już murach uczelni. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego, aby październiku rozpocząć normlany rok akademicki. Zaszczepiliśmy już większość naszych nauczycieli akademickich, aktualnie przystępujemy do szczepień studentów, doktorantów oraz pracowników administracyjnych.


Dr Konrad Janowski

Dr Konrad Janowski
rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Jako społeczność Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie rozumieliśmy, że nauczanie zdalne było teraz koniecznością, jednakże taka forma kształcenia jest wielką szansą dla nas i całej wspólnoty akademickiej. Wielu studentom nauczanie zdalne pomaga w pogodzeniu życia studenckiego, rodzinnego i zawodowego.

Przez ostatni rok doskonaliliśmy nasze umiejętności technologie, które wykorzystujemy przy kształceniu zdalnym. Nasi studenci są bardzo zadowoleni wysokiej jakości kształcenia takiej formie. Mijający rok wykorzystaliśmy na przygotowanie uczelni do wyjścia pandemii do zaoferowania naszym kandydatom nowych rozwiązań. Chcemy zaproponować nowe atrakcyjne kierunki studiów oraz uelastycznić metody kształcenia. Planujemy od nowego roku akademickiego otworzyć kierunki takie jak: dietetyka, filologia angielska, filologia germańska, zielarstwo terapie naturalne, italianistyka, kosmetologia.

Podpisaliśmy wiele nowych porozumień pracodawcami, którzy umożliwiają odbycie studentom satysfakcjonujących staży praktyk. Wykorzystaliśmy czas na przeszkolenie naszych wykładowców tematów różnić międzykulturowych, działań prorównościowych oraz nowoczesnych metod technik nauczania. Nasi pracownicy istotnie zwiększyli liczbę prac naukowych. Każdy przytoczonych aspektów wpływa na rozwój poprawę jakości kształcenia Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej Warszawie.

przyszłości chcemy jeszcze większym stopniu dostosować metody kształcenia na uczelni do potrzeb naszych studentów. Zależy nam na tym, aby umożliwić studentom godzenie studiowania innymi zobowiązaniami. przyszłości będziemy wprowadzać do programów studiów elementy, które pobudzają kreatywność stymulują umiejętności studentów. Chcemy również zadbać oddziaływanie prospołeczne na otoczenie uczelni.


powszechnie znanego powodu, dobiegający właśnie końca rok akademicki był dużym wyzwaniem dla całej naszej społeczności. Zarówno nasi studenci, jak nauczyciele akademiccy, musieli niemal całości przestawić się na tryb nauczania zdalnego.