Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

FORUM REKTORÓW: Uczelnie łączą siły z biznesem

Uczelnie coraz mocniej zacieśniają współpracę z firmami. Dzięki temu studenci są lepiej przygotowani do startu na rynku pracy, a w trakcie edukacji mogą korzystać z licznych form rozwijania kompetencji. O to, jak wygląda współpraca uczelni z pracodawcami, zapytaliśmy dr. hab. Andrzeja Lesickiego, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Tadeusza Trziszkę, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prof. dr. hab. Cezarego Mądrzaka, prorektora ds. studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to uczelnia ze znakomitymi tradycjami. W obecnym, 2019 roku, świętowaliśmy stulecie jej istnienia. Od powstania Uniwersytetu Poznańskiego minął wiek, UAM jest dziś nowoczesną, innowacyjną uczelnią. Monitorujemy i zmieniamy programy studiów tak, aby obrazowały aktualny stan wiedzy i jednocześnie odpowiadały na wyzwania rynku pracy. Współpraca wydziałów z pracodawcami sprawia, że nasi studenci odbywają praktyki i staże w takich firmach, jak: Microsoft, Santander, Roche, Synalka, Allegro, Samsung, Solaris, LEGO czy Lidl. Mają oni także okazję uczestniczyć w targach pracy – także na terenie swoich wydziałów (jak „Kariera na językach”, targi dedykowane filologom). W poszukiwaniu praktyk, staży, a potem zatrudnienia wspiera ich uniwersyteckie Biuro Karier. Do najzdolniejszych studentów, którzy chcą rozpocząć karierę naukową, skierowany jest program Best Student Grant, stwarzający szansę sfinansowania przez uczelnię własnego projektu badawczego. Oferujemy ponadto różne programy stypendialne, wliczając w to Stypendia im. dr. Jana Kulczyka. Ściśle współpracujemy z Fundacją UAM oraz działającym w jej ramach Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Studenci uzyskują wsparcie dla realizacji projektów oraz tworzenia start-upów z wykorzystaniem zasobów Parku. Trzeba jednak pamiętać, że uniwersytet klasyczny, jakim jest UAM, nie jest szkołą zawodową – jego absolwent powinien posiadać umiejętności, który zapewnią mu większe możliwości wyboru pracy. Na tym polega misja uczelni – zapewnić dostęp do wiedzy, która pozwoli młodym ludziom realizować ich aspiracje. W tym roku UAM, wchodzący w skład konsorcjum EPICUR, zrzeszającej 8 europejskich uniwersytetów, zyskał status Uniwersytetu Europejskiego, co oznacza nowe możliwości, w tym zdobywanie doświadczeń poza granicami kraju i współpracę z europejskim rynkiem pracy. UAM aspiruje także do miana uczelni badawczej.


Jedną z najważniejszych inicjatyw, jakie podjął Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w ostatnich latach, aby pomóc studentom odnaleźć się na rynku pracy, było powołanie pierwszych w Polsce uniwersyteckich studiów dualnych, realizowanych przez dwa podmioty: uczelnię wyższą i przedsiębiorstwo. Technologia i organizacja gastronomii to studia inżynierskie, trwające 3,5 roku, z czego tylko 4 semestry studenci spędzają w salach, laboratoriach i pracowniach UPWr, a reszta to nauka w praktyce – w najlepszych firmach z sektora HoReCa (hotelarstwo, gastronomia, catering). Studenci pracują (i zarabiają) w trakcie studiów w czterech różnych firmach, ponieważ każdy z tych „staży” (techniczny, technologiczny, managerski i dyplomowy) daje im inne umiejętności praktyczne. Prace dyplomowe, poświęcone konkretnym zagadnieniom i problemom „z życia wziętym”, będą powstawać pod opieką i specjalisty-praktyka z branży żywieniowej, i nauczyciela akademickiego.

Obowiązkowe w programie studiów są też szkolenia zawodowe (dla: baristów, barmanów, sommelierów), które uzupełnią wiedzę, ale i umożliwią studentom zdobycie certyfikatów potwierdzających przydatne umiejętności zawodowe. Studia od początku pomyślane były tak, aby studenci – przyszli managerowie firm gastronomicznych, cateringowych, szefowie kuchni, właściciele firm branży żywieniowej – zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną, już podczas studiów budowali sieć kontaktów zawodowych, która na pewno zaprocentuje w przyszłości, a równocześnie zarabiali. Słuszność tych założeń i potrzebę organizacji takiego formatu studiów potwierdzają wyniki rekrutacji na studia – w obu przeprowadzonych do tej pory naborach liczba chętnych znacznie przekroczyła limit miejsc.


Tradycja współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego ze światem biznesu została zapoczątkowana poprzez organizację targów pracy. Jest to okazja do spotkań pracodawców ze studentami poszukującymi pierwszego doświadczenia zawodowego. Z czasem działalność w tym zakresie została poszerzona o współpracę w realizacji programów badawczych i organizację stoisk firm tzw. „STANDów”. Forma ta połączona jest z prezentacją działalności przedsiębiorstw oraz szczegółowym opisem ścieżek kariery zawodowej.
Systematycznie organizowane są również wykłady otwarte prowadzone przez praktyków, dzięki którym studenci mają możliwości kształtowania umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. Do współpracy w ramach tej „Akademii Kompetencji” corocznie zapraszani są pracownicy działów rekrutacji i szkoleń. W ten sposób studenci mogą dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę na rozmowie rekrutacyjnej.

Zmiany na rynku pracy wymuszają zmianę podejścia do zdobywania przez studentów doświadczenia zawodowego. Uczelnia zapewnia możliwość odbycia staży studenckich, które finansowane są z projektów europejskich.
Najnowszą formą poszerzania współpracy z gospodarką są „studia dualne”, w których znaczna część programu studiów realizowana jest w oparciu o staże zawodowe u starannie wybranych pracodawców.
Wypracowaniu metod i rozwiązań ułatwiających studentom start na rynku pracy służą spotkania pracowników biur karier z regionu z instytucjami wspierającymi rozwój zawodowy młodzieży.