Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Forum Rynku Kapitałowego

Tematyka rynku kapitałowego jest nad wyraz istotna we współczesnym świecie, którego kształt bardziej niż kiedykolwiek zależy od czynników ekonomicznych. Dlatego Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland wychodzi z inicjatywą, by stworzyć pole do wymiany poglądów, idei i doświadczeń w zakresie tej dziedziny, a także by spopularyzować wiedzę na ten temat prawa rynków kapitałowych oraz zachęcić studentów i młodych prawników do rozwijania swoich zainteresowań w tym kierunku.

            Forum Rynków Kapitałowych to unikatowy projekt ogólnopolski, którego tematyka dotyczyć będzie zarówno rynku kapitałowego, jak i prawa handlowego, prawa finansowego, prawa gospodarczego czy modeli inwestycyjnych.

            II edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2018 r. w Krakowie. Projekt ten, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, skierowany będzie do studentów prawa z całej Polski, praktyków i teoretyków prawa zajmujących się prawem spółek, prawem finansowym i gospodarczym, a także do osób zainteresowanych tematem wydarzenia.

            Jednym z wyróżniających się aspektów dotyczących Forum Rynków Kapitałowych jest jego unikatowa formuła. Na projekt składać się będzie bowiem drugi etap konkursu giełdowego oraz konferencja.                                        

            W pierwszy dzień wydarzenia odbędzie się finałowy etap konkursu giełdowego polegający na sprawdzeniu umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej z zakresu rynków kapitałowych w praktyce sprawdzającego wiedzę studentów o tematyce projektu. Laureaci pierwszego etapu rozgrywki zostaną podzieleni na drużyny i zmierzą się ze sobą w finałowym etapie składającym się z trzech zadań: sporządzenia w pełni zgodnego z prawem i poprawnie zredagowanego statutu spółki giełdowej, symulacji, w której uczestnicy będą musieli inwestować przyznane im środki, tak by zmaksymalizować swój zysk, oraz z kazusu sporządzonego przez Katedrę Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA UJ.

Ogólnopolska konferencja odbędzie się w drugi dzień Forum Rynku Kapitałowego. W początkowej części odbędą się dwa główne panele: ,,Wyzwania i zagrożenia polskiego rynku kapitałowego” oraz „Efektywność rynku kapitałowego w Polsce oczami emitenta oraz inwestora”. Następnie wydarzenie zostanie podzielone na trzy, bardziej szczegółowe bloki tematyczne – będą to panele eksperckie: prawny, finansowy i inwestycyjny. Przewidziany jest również panel studencko-doktorancki. Całe wydarzenie zwieńczy uroczysta gala.

            Forum Rynku Kapitałowego to wydarzenie, które pozwoli na rozwinięcie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu prawa i ekonomii. Połączenie tych dwóch dziedzin jest w ostatnim czasie tematem wzbudzającym duże zainteresowanie wśród młodych ludzi, którzy już podczas studiów myślą nad rozwijaniem swojej kariery zawodowej właśnie w tym kierunku. Dlatego też Forum będzie świetną okazją, aby sprawdzić swoje możliwości właśnie w tym zakresie oraz zdobyć cenne doświadczenie, które na pewno zostanie docenione przez przyszłych pracodawców.