Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Gdyńska Szkoła Filmowa startuje już w 2010 roku!

W październiku 2010 roku pierwszych dwunastu studentów rozpocznie naukę w Gdyńskiej Szkole Filmowej, jedynej tego typu placówce edukacyjnej w północnej Polsce. Szkoła jest kolejną wspólną inicjatywą środowiska filmowego i miasta Gdyni.

Gdyńska Szkoła Filmowa zostanie powołana w styczniu 2010 r. Założycielem szkoły jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Mecenat nad szkołą objęło Miasto Gdynia.
 
W styczniu zostanie uruchomione Biuro Szkoły, od kwietnia rozpocznie się rekrutacja na pierwszy rocznik, a od października zajęcia na kierunku reżysersko-operatorskim.
 
Na kierunek zostanie przyjętych 12 studentów. Nauka w Szkole trwa 1 rok. Jej celem jest przekazanie słuchaczom pełnej i wieloaspektowej, praktycznej, a także teoretycznej wiedzy o warsztacie reżysera i operatora filmowego.
 
Podstawowym założeniem programu nauczania w Gdyńskiej Szkole Filmowej jest równoległe prowadzenie zajęć z filmu fabularnego i filmu dokumentalnego, a także realizacja przez każdego studenta dwóch krótkich filmów (fabularnego oraz dokumentalnego).
 
Nauczanie reżyserii i sztuki operatorskiej będzie opierać się na praktyce. Teoria będzie punktem wyjścia do szeregu praktycznych ćwiczeń, prób warsztatowych oraz etiud filmowych.
 
Program nauczania reżyserii i sztuki operatorskiej filmu fabularnego i dokumentalnego będzie obudowany dużą ilością przedmiotów kierunkowych, mających zapoznać słuchaczy ze wszystkim aspektami realizacji utworu filmowego. Dzielą się one na kilka grup:
Pierwsza – to przedmioty związane z poszczególnymi zawodami filmowymi, a więc: scenografia, kostiumologia, fotografia, montaż filmowy, muzyka filmowa, technika i technologia dźwięku oraz produkcja filmowa. Druga – to kształcenie w zakresie dramaturgii i scenariopisarstwa, Trzecia – to zajęcia i warsztaty dotyczące pracy z aktorem. Czwarta – obszar edukacji zawiązany z przedmiotami teoretycznymi czyli historia filmu, analiza filmu fabularnego i dokumentalnego, historia sztuki, historia myśli filmowej, wybrane zagadnienia literackie itp.
 
Studenci Gdyńskiej Szkoły Filmowej odbędą dwutygodniowe praktyki w łódzkiej PWSFTViT oraz na planie realizowanych w Polsce profesjonalnych filmów fabularnych i dokumentalnych.
 
Zrealizowane przez studentów w trakcie nauki krótkie filmy fabularne oraz dokumentalne będą regularnie wysyłane na krajowe i zagraniczne festiwale filmowe (około 40 festiwali rocznie). Gdyńska Szkoła Filmowa zamierza nawiązać stałą współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami edukacji filmowej. Istotnym elementem programu Szkoły będą gościnne wykłady niekwestionowanych gwiazd światowego kina, uznanych twórców filmowych, reżyserów, dokumentalistów, operatorów obrazu itp.
 
 
Autorem programu Szkoły oraz wykładowcą przedmiotu reżyserii filmu fabularnego jest Rektor PWSFTViT w Łodzi – Robert Gliński (Dyrektor GSF ds. Nauczania).
 
Z Gdyńską Szkołą Filmową na stałe będą współpracować znakomici filmowcy i uznani wykładowcy m.in:
 
Milenia Fiedler – montaż filmu fabularnego,
Paweł Huelle – adaptacja literacka na potrzeby scenariusza filmowego,
Andrzej Jaroszewicz – sztuka operatorska,
Marek Kuczyński – muzyka filmowa,
Rafał Listopad – montaż filmu dokumentalnego,
Grzegorz Łoszewski – scenariusz filmu fabularnego,
Radek Moenert – montaż filmu fabularnego,
Mirosław Przylipiak – historia filmu,
Sławomir Pultyn – fotografika,
Andrzej Titkow – reżyseria filmu dokumentalnego.
 
 
Ideę powołania Szkoły Filmowej w Gdyni od początku wspiera Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.
 
Pomysłodawcami Gdyńskiej Szkoły Filmowej są:
Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Prezes Zarządu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni – Leszek Kopeć (Dyrektor GSF) oraz scenarzysta, reżyser i organizator Pomorskich Warsztatów Filmowych – Jerzy Rados (Z-ca Dyrektora GSF).