Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Gdzie jest praca?

W IV kw. 2010 roku co piąta oferta pracy dotyczyła zatrudnienia w województwie śląskim. Z tego regionu pochodziło 19,26 proc. wszystkich ofert. Na kolejnym miejscu uplasowało się Mazowsze, które ze względu na obecność stolicy jest jednym z regionów oferujących najwięcej miejsc pracy.

Kolejnym ważnym ośrodkiem był Dolny Śląsk, skąd pochodziło 13,26 proc. ofert pracodawców. Na czwartym miejscu uplasowała się Małopolska (8,27 proc.).

Na ostatnich miejscach znalazły się województwa, które w rankingu oglądalności ofert i reakcji na ogłoszenia również zajęły ostatnie pozycje. Jest to więc związane z ilością ofert zatrudniania w danych regionach. Najmniej ogłoszeń można było znaleźć w województwie świętokrzyskim (1,14 proc.), warmińsko-mazurskim (1,17 proc.), podlaskim (1,45 proc.) oraz podkarpackim (2,12 proc.).

Najwięcej pracy w handlu

Podział ofert na najpopularniejsze branże pokazuje, że w ostatnich trzech miesiącach 2010 roku najwięcej pracodawców oferowało zatrudnienie w handlu (8,13 proc.). Jest to związane z okresem świątecznym, który wpływa na zatrudnienie pracowników tymczasowych. Na rynku pojawiły się takie zawody jak sprzedawca choinek lub karpia.

Na wysokiej pozycji znalazła się także branża usług (7,58 proc.), na którą także wpływa okres świąteczny. Przygotowania do świąt sprawiają, że częściej zaczynamy korzystać z serwisów sprzątających, wynajmować roznosicieli prezentów itp.

Na kolejnym miejscu znalazło się budownictwo. Pracy w tej branży dotyczyło 7,64 proc wszystkich ofert opublikowanych w serwisie Szybkopraca.pl w IV kw. 2010 roku. Warto podkreślić, że w Polsce cały czas rozwijane są inwestycje infrastrukturalne, co powoduje, że ilość miejsc pracy zwiększa się właśnie w tej branży.

W IV kw. 2010 roku pracodawcy chcieli zatrudniać także w produkcji (7,25 proc.), sprzedaży (5,22 proc.) oraz finansach i ubezpieczeniach (3,13 proc.).

Jakie zawody są najcenniejsze?

Niezmiennie najbardziej poszukiwanymi fachowcami na rynku są pracownicy fizyczni, do których jest skierowanych 28,99 proc. wszystkich ofert pracy. Wpływ na to miała duża ilość ogłoszeń związana z branżą usług, budownictwa, handlu oraz produkcji.

Duże zapotrzebowanie występowało również na specjalistów z wykształceniem ścisłym i technicznym, do których było adresowanych 15,94 proc. ogłoszeń o wolnych stanowiskach. Warto zauważyć, że, w porównaniu do III kw. 2010, w IV kw. zwiększyła się liczba ogłoszeń związana z handlem detalicznym. W omawianym okresie odsetek ofert dotyczących ofert dla handlowców wzrósł o 3,48 punktu procentowego i wyniósł 12,17 proc. Ma to związek z rozwojem rynku pracy tymczasowej w okresie przedświątecznym.

Na ostatnich miejscach w rankingu najbardziej poszukiwanych zawodów znalazły się specjaliści od finansów i bankowości (3,64 proc.), dyrektorzy i konsultanci (3,19 proc.) oraz nauczyciele i szkoleniowcy (2,79 proc.).

Poziomy bez zmian

Praktycznie żadnej zmianie nie uległy wskaźniki związane z ilością ogłoszeń dotyczących zatrudniania na różnych poziomach w firmach. Nadal najbardziej pożądaną grupą pozostają szeregowi pracownicy, których chciało zatrudnić 59,52 proc. pracodawców. Drugie miejsce zajęli wykwalifikowani pracownicy. Odsetek ogłoszeń przeznaczony dla tej grupy wyniósł 32,61 proc. ofert.

Tradycyjnie najmniej ofert było adresowanych do kierowników działu lub grupy (5,47 proc.), kadry zarządzającej (1,98 proc.) oraz dyrektorów (0,43 proc.).

Które grupy wysyłały CV?

Warto zauważyć, że w porównaniu do III kw. 2010 roku nastąpiły zmiany w ilości przesyłanych aplikacji na jedno miejsce w poszczególnych grupach pracowników. Okazuje się, że w IV kw. 2010 roku grupą najaktywniej poszukującą pracy byli wykwalifikowani pracownicy, którzy wysyłali średnio 6,07 CV na jedno stanowisko pracy. Od III kw. 2010 roku widoczne jest ożywienie na rynku, co powoduje, że ta grupa zaczyna być bardziej aktywna i ma większe możliwości na zmianę pracodawcy.

Jak pokazują dane, zatrudnienia poszukiwali też szeregowi pracownicy, którzy wysyłali średnio 5,60 aplikacji na jedno miejsce. W przypadku tej grupy następuje większa rotacja ze względu na dużą ilość ofert na rynku przeznaczonych właśnie dla niej.

Najrzadziej nowej pracy poszukiwali pracownicy, którzy zajmują wysokie stanowiska w organizacjach. Należą do nich dyrektorzy oddziałów (3,07 CV), kierownicy działów i grupy (2,93 aplikacje) oraz kadra zarządzająca (2.40).

Pracujemy na cały etat

Dane pokazują, że pracodawcy byli zainteresowani zatrudnianiem pracowników na cały etat. Taką formę współpracy zadeklarowało 67,98 proc. firm.

Jednocześnie widoczny jest wzrost ofert związanych z umową zlecenia. W porównaniu do III kw. 2010 roku odsetek propozycji pracy na takich warunkach wzrósł o 8,38 punktu procentowego. Ma to związek z pracą sezonową i tymczasową, na którą wzrasta zapotrzebowanie w ostatnim kwartale. Pierwsze rekrutacje odbywają się już w połowie października i trwają do połowy grudnia.

Najmniej ofert pracy było związanych z pracą na część etatu (5,04 proc.) oraz praktykami i stażami (0,77 proc.).

Najlepszy październik

Okazuje się, że najlepszym miesiącem do poszukiwania pracy w IV kw. 2010 roku był październik. Z tego okresu pochodziło 47,30 proc. ogłoszeń. W kolejnych miesiącach ilość ofert pracy malała – w listopadzie opublikowano 36,33 proc. ogłoszeń, a w grudniu 16,37 proc.

źródło: www.szybkopraca.pl