Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Gdzie pomysł, tam finansowanie

Nowo powstały Akademicki Inkubator Innowacyjności dofinansuje najciekawsze pomysły łączące w sobie informatykę i medycynę.

W styczniu 2010r. każdy, kto posiada innowacyjny pomysł na biznes z zakresu IT                       i medycyny (łącznie), będzie mógł zrealizować go we Wrocławskim Medycznym Parku Naukowo-Technologicznym (WMPNT), w ramach projektu Akademickiego Inkubatora Innowacyjności (w skrócie AII). To okazja zdobycia nie tylko dofinansowania sięgającego nawet 200 000 Euro, lecz również know-how – elementów niezbędnych do osiągnięcia własnego sukcesu w biznesie.
 
 
Podstawową strategią działania AII jest przeszukiwanie rynku w celu wyłuskania dobrze rokujących projektów, łączących branżę IT oraz medycynę. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Prowadzony przez AII proces preinkubacji obejmuje: pomoc w zdefiniowaniu pomysłów, stymulowanie projektodawców do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej opartej na unikalnym know-how oraz patentach z obszaru IT w medycynie, a ostatecznie – założenie i dokapitalizowanie spółek. Cel jest jeden – zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o nowatorskie rozwiązania z dziedziny technologii informatycznych i komunikacyjnych w medycynie. Głównymi adresatami działań AII są pracownicy firm wdrażających innowacje, działów badawczo-rozwojowych, studenci a także doktoranci uczelni oraz pracownicy naukowych jednostek badawczych. 
Chcemy dotrzeć do ludzi, którzy posiadają pomysły, ale nie mają własnych środków czy wystarczających kompetencji do ich realizacji. Co istotne, jako Inkubator zwracamy uwagę na potencjalne możliwości przekucia pomysłu w sukces biznesowy, nie zaś na kompletność przedstawionego biznesplanu – mówi Wojciech Homola, Prezes WMPNT, kierownik projektu AII.  
– Jeśli w fazie preinkubacji dopracujemy model biznesowy i wspólnie z pomysłodawcą uznamy, że projekt jest gotowy do realizacji, sporządzimy wycenę technologii, know-how w następnym etapie zawiążemy spółkę, do której wniesiemy aktywa sięgające nawet 200 000 euro.
 
Działanie AII zamknie się w czterech kolejnych turach – pierwsza zostanie uruchomiona z dniem 1 stycznia 2010 roku, a ostatnia zakończy się w grudniu roku 2012. Każda z nich będzie miała charakter naboru i identyczny przebieg, którego finalnym efektem będzie dokapitalizowanie przez Inkubator świeżo powstałej spółki kwotą do 200 000 euro. Głównymi adresatami działań AII są pracownicy firm wdrażających innowacje, działów badawczo–rozwojowych, a także doktoranci uczelni oraz pracownicy naukowych jednostek badawczych. 
 
Pierwszy etap naboru to czas zgłaszania się pomysłodawców, posiadających innowacyjne koncepcje uruchomienia własnego biznesu wykorzystującego technologie IT w medycynie. Co najważniejsze pomysłodawcy nie muszą mieć przygotowanego dokładnego biznesplanu – wystarczy umiejętność zaprezentowania pomysłu w sposób, który przekona AII o sensowności jego zrealizowania.
 
Wybrane pomysły przejdą do drugiego etapu naboru – preinkubacji podmiotów, czyli wspólnej pracy nad całościowym opracowaniem analiz ekonomicznych, technologicznych oraz kompletnych biznesplanów wybranych projektów. W czasie trwania tego etapu specjaliści AII udzielą pomysłodawcom doradztwa zarówno ekonomicznego, jak i technologicznego czy tez prawnego koniecznego do stworzenia modelu biznesowego – wstępu do zrealizowania ich pomysłów. Proces preinkubacji oznaczać będzie również możliwość wprowadzenia zmian i ulepszeń w technologiach i projektach, a jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w organizowanych przez AII szkoleniach, warsztatach i seminariach, które dostarczą im wiedzę potrzebną do rozpoczęcia własnej działalności. Uznanie, że dany uczestnik jest już gotowy do osiągnięcia biznesowego sukcesu, oznaczać będzie zakończenie etapu preinkubacji – jego zwieńczeniem będzie wycena technologii oraz know-how.
 
Etap ostatni to dla każdego z uczestników pierwszy krok na drodze do wprowadzenia własnych pomysłów w życie, a tym samym – osiągnięcia sukcesu w biznesie. W tej części projektu dla najlepiej ocenionych pomysłów założona zostanie spółka, która od tego momentu zacznie działać w pełni samodzielnie, dysponując własnym kapitałem. WMPNT będzie mieć w niej udziały do 49% – nie przekraczające jednak wartości 200 tysięcy euro. Od tej pory udziałowcy nowego przedsiębiorstwa, świadczącego innowacyjne usługi w sektorze IT + MED., będą wspólnie rozwijać spółkę, starając się zrealizować założenia ekonomiczne i technologiczne opisane w biznesplanie.
AII po osiągnięciu przez nowo powstałą firmę „dojrzałości biznesowej” wycofa swoje udziały, odsprzedając je udziałowcom – pomysłodawcom, inwestorowi strategicznemu lub na giełdzie.
 

W imieniu Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo–Technologicznego zachęcam do odwagi w realizacji swoich pomysłów. Ufam, że pomożemy efektywnie wykorzystać Państwa wiedzę i wspólnie stworzymy zaprogramowany na sukces innowacyjny biznes – zachęca Wojciech Homola.