Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Generator Przemówienia

Pamiętasz mowy polityków PRLu? Trwały one godzinami, a ty nic nie rozumiałeś. Teraz, sam możesz przygotować takie wystąpienie. Zobacz jak to działa!

Dowolny fragment z rubryki I połącz z dowolnym fragmentem z rubryki II a następnie z fragmentem z rubryki III i IV. W ten sposób otrzymasz przemówienie na dowolną okazję. Ilość możliwych kombinacji wystarczy na 40 godzin przemawiania!

I
II
III
IV
Koleżanki i koledzy
realizacja nakreślonych zadań programowych
zmusza nas do przeanalizowania
istniejących warunków administracyjno- finansowych
Z drugiej strony
zakres i miejsce szkolenia kadr
spełnia istotną rolę w kształtowaniu
dalszych kierunków rozwoju
Podobnie
stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności
wymaga sprecyzowania i określenia
systemu powszechnego uczestnictwa
Nie zapominajmy jednak, że
aktualna struktura organizacji
pomaga w przygotowaniu i realizacji

postaw uczestników wobec zadań stawianych przez organizację

W ten sposób
nowy model działalności organizacyjnej
zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu
nowych propozycji
Praktyka dnia codziennego dowodzi, że
dalszy rozwój różnych form działalności
spełnia ważne zadania w wprowadzaniu
kierunków postępowego wychowania

Wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej udowadniać, ponieważ

stałe zabezpieczanie informacyjno- propagandowe naszej działalności

umożliwia w większym stopniu tworzenie
systemu szkolenia kadry odpowiadającemu potrzebom
Różnorakie i bogate doświadczenia
wzmocnienie i rozwijanie struktur
powoduje docenienie wagi
odpowiednich warunków aktywizacji
Troska organizacji a szczególnie
konsultacja z szerokim aktywem
przedstawia interesująca próbę sprawdzenia
modelu rozwoju
Wyższe założenia ideowe, a szczególnie
rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania postaw
pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania
form oddziaływania