Eurostudent

Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości w Gliwicach

Celem wydarzenia jest doprowadzenie do bezpośredniego spotkania PRACODAWCY i STUDENTA/ABSOLWENTA/PRACOWNIKA NAUKOWEGO, a tym samym stworzenie możliwości wzajemnego przedstawienia potrzeb, oczekiwań i możliwości podejmowania współpracy na polu zawodowym.