Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Giełda Pracy i Przedsiębiorczości

Politechnika Śląska już po raz X organizuje Giełdę Pracy i Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja odbędzie się 19 października 2016, w godz. 9.00-15.00, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18B.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej, Minister Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Marszałek Województwa Śląskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Prezydenci Miasta Gliwice i Zabrze.

 

                Giełda stanowi doskonałą okazję do poznania ofert rynku pracy skierowanych do studentów, absolwentów i pracowników naukowych określonych specjalizacji i kierunków kształcenia. Pokazując warunki i możliwości uzyskania zatrudnienia Giełda ułatwia również uczniom szkół ponadgimnazjalnych podjęcie decyzji dotyczących najbardziej atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej. Jej największą zaletą jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu pracobiorcy i pracodawcy w warunkach mniej formalnych niż podczas standardowej rozmowy kwalifikacyjnej. Giełda Pracy i Przedsiębiorczości sprzyja wymianie informacji pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw, a potencjalnymi kandydatami do przyjęcia na praktykę, staż czy etat. Pozwala na wzajemne przedstawienie potrzeb, możliwości i oczekiwań. Jest niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktu z tak wieloma partnerami jednocześnie.

 

                Wydarzenie przyczynia się również do zwiększenia współpracy w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy biznesem, w tym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a środowiskiem akademickim. Współpraca taka może dotyczyć zlecania opracowań nowych metod, udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych (w tym rozpraw doktorskich), jak również konsultowania pomysłów na zwiększenie efektywności podejmowanych działań. Ideą przedsięwzięcia jest skojarzenie potrzeb podmiotów gospodarki rynkowej z możliwościami studentów i absolwentów oraz doświadczonych pracowników naukowych Politechniki Śląskiej i innych uczelni regionu.

 

                Wydarzeniami towarzyszącymi tegorocznej Giełdzie są:

·         Konferencja OpenSpace „Student na rynku pracy”

·         „Na fali pierwszej pracy” – akcja informacyjna Państwowej Inspekcji Pracy

·          „Dawca komórek macierzystych i szpiku” – akcja promocyjna  Fundacji DKMS

·          „Pierwsza pomoc” – warsztaty praktyczne z umiejętności niezbędnych do ratowania ludzkiego życia.

 

Giełda Pracy i Przedsiębiorczości jest niewątpliwie sposobnością do znalezienia nowych pracowników, stażystów i praktykantów oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych wywodzących się z Politechniki Śląskiej. Z drugiej strony jest okazją do poznania oferty i możliwości, jakie stwarza współczesny rynek pracy.

 

                Szczegółowy opis wydarzenia, w tym spis wystawców, dostępne są na stronie www.targipracy.polsl.pl. Z ramienia uczelni wydarzenie koordynuje Biuro Karier Studenckich (www.kariera.polsl.pl) oraz Samorząd Studencki.