Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

„GOSPODARKA – PRAWO – SPOŁECZEŃSTWO – ZARZĄDZANIE”

W imieniu organizatorów / partnerów
Cyklu Debat „GOSPODARKA – PRAWO – SPOŁECZEŃSTWO – ZARZĄDZANIE”
Serdecznie zapraszamy w dniu 22 stycznia 2014r. o godz. 12:00
na debatę pt. „ZARZĄDZANIE”.
Wydarzenie będzie miało miejsce w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie przy alei Kijowskiej 14, s. 13K.

Podczas spotkania prelegenci oraz zaproszeni goście będą wymieniać poglądy na temat następujących zagadnień:

• Ewolucja zarządzania w minionym 25 – leciu

• Zarządzanie strategiczne wobec wyzwań współczesności

• Gospodarka oparta na wiedzy – Tworzenie przewagi konkurencyjnej w nowej gospodarce

• Współczesne tendencje w zachowaniach konsumentów

• Co przede wszystkim utrudnia działalność przedsiębiorcom?

• Zarządzanie w dobie finansyzacji

• Środki unijne – szanse czy zagrożenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem?

• Relacja praca – gospodarka – zarządzanie

• Jak i czy prawo na wpływ na pracę (zarządzanie) oraz gospodarkę?

• Czy prawo w Polsce przeszkadza czy ułatwia biznes?

• Praca – prawem człowieka

prof. dr hab. inż Włdzimierz Roszczynialski, JM Rektor WSZiB w Krakowie

Zaproszeni goście / eksperci:

dr PawełKawa, Prorektor ds. nauki WSZiB

dr Artur Figurski, Dziekan Wydział Zarzązania i Informatyki WSZiB

dr inż Dominika Woźy, Dyrektor Centrum Studió Podyplomowych WSZiB

dr Tomasz Kafel, wykłdowca WSZiB

dr Magdalena Kowalska-Musiał wykłdowca WSZiB

mgr inż Ryszard Iwaniec, Nadinspektor pracy w Pańtwowej Inspekcji Pracy w Krakowie

mgr Bartosz Banduł, wykłdowca WSZiB

mgr Wojciech Dylą, Pańtwowa Inspekcja Pracy w Krakowie

mgr Iwona Mokrecka, Pramerica Żcie TUiR SA

mgr Piotr Mroczek, BHP – CENTER

mgr RafałBoś ARBC Sp. z o.o.