Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Gwiazdy Europy – konkurs!

Zrealizowaliście projekt, który przyczynił się do walki z dyskryminacją ze względu na status społeczny, pochodzenie, płeć, czy sytuację ekonomiczną? Pochwalcie się swoją inicjatywą w Europie!

Konkurs na najlepszy projekt zrealizowany na terenie Województwa Mazowieckiego.
 
Najlepsi wyjadą do Brukseli promować swój projekt!
  
Sprawozdania z akcji jedynie na formularzu zgłoszeniowym należy przesyłać do 20 grudnia 2007 pocztą tradycyjną na adres:
Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Al. Ujazdowskie 37/5; 00-540 Warszawa
Z dopiskiem Konkurs Gwiazdy Europy
 
W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne w wieku do 30 lat, organy samorządu terytorialnego oraz placówki szkolne wszystkich szczebli, mające siedzibę w Województwie Mazowieckim.
 
Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.schuman.org.pl