Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Humaniści a informatyka czyli Informatyka Społeczna

Informatyka Społeczna w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych to pierwszy taki kierunek w Polsce. Jest o tyle innowacyjny, o ile łączy on nauki techniczne z naukami humanistycznymi.

Dzisiejsi studenci wiedzą, jak ważna jest umiejętność ciągłego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia. I nie chodzi tu tylko o życie prywatne, lecz także zawodowe. W chwili obecnej w Polsce około 20% studentów decyduje się na dwa kierunki. Niemniej wiedza zdobywana w dwóch dziedzinach, niekoniecznie ze sobą związanych, jest często trudna do efektywnego wykorzystania w pracy. Nowy kierunek studiów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych – Informatyka Społeczna – wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów łącząc wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania czy marketingu wraz z technologiami informacyjnymi. Absolwenci łącząc wiedzę techniczną i wrażliwość na oczekiwania społeczne staną się prawdziwymi innowatorami społecznymi, którzy będą potrafili z sukcesem realizować projekty społeczno-informatyczne.
Skuteczne połączenie komponentu społecznego i informatycznego jest kluczowym czynnikiem sukcesu większości rozpoznawalnych marek w Internecie. Facebook, Nasza Klasa, Gadu-Gadu, iPhone i iTunes, Skype i wiele innych opiera się nie tylko na zaawansowanej technologii, ale przede wszystkim na dobrym zrozumieniu interakcji występujących na styku społeczeństwo – technologia informacyjna.
 
Kierunek studiów magisterskich uzupełniających Informatyka Społeczna jest skierowany głównie do absolwentów studiów licencjackich z zarządzania, marketingu, ekonomii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, biologii, politologii i pokrewnych kierunków. Studenci mają szanse nabycia praktycznych umiejętności, które pozwolą sprawnie tworzyć produkty i rozwiązania oraz nadzorować ich powstawanie uwzględniające złożone procesy społeczne i kontekst kulturowy. Efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w połączeniu z wiedzą z różnych dziedzin będzie dawało absolwentom przewagę na rynku pracy. Humaniści nie powinni obawiać się braków w swojej wiedzy. Studenci Informatyki Społecznej będą uczyli się od podstaw, a program studiów będzie dostosowany do ich umiejętności i potrzeb – nie ma zatem potrzeby nadrabiania zaległości programowych.
 
Metodyka nauczania, zakres tematyczny i materiały dla poszczególnych przedmiotów zostały przygotowane od podstaw, uwzględniając z jednej strony profil przyszłych studentów, a z drugiej strony oczekiwania partnerów biznesowych i potencjalnych pracodawców. Nowoczesne technologie zostaną przedstawione od strony ich praktycznych zastosowań i umieszczone w kontekście nauk społecznych.
Podczas układania programu studiów duży nacisk został położony na zbalansowanie humanistycznych i technicznych aspektów informatyki społecznej. Dobór przedmiotów i ich umiejscowienie w toku studiów umożliwia realizowanie przez studentów na kolejnych semestrach studiów coraz ciekawszych projektów, także we współpracy z firmami.
Absolwent Informatyki Społecznej będzie potrafił w twórczy sposób rozwiązywać skomplikowane problemy na styku: człowiek, społeczeństwo a systemy informacyjne, a także projektować i przeprowadzać badania społeczne i przygotowywać prognozy z wykorzystaniem szerokiego spektrum narzędzi informatycznych.
Połączenie wiedzy z dziedziny nauk społecznych i informatyki umożliwi także najbardziej twórczym absolwentom założenie własnych firm. Sukces w takich projektach odniosą prawdziwi innowatorzy społeczni, umiejący łączyć wiedzę techniczną z pomysłami i wiedzą o zapotrzebowaniach społecznych. Dla nich studia na Informatyce Społecznej są najbardziej właściwym wyborem.
 
Dla osób zainteresowanych Informatyką Społeczną rozwiązanie przynosi Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, która od roku akademickiego 2009/2010 oferuje studia magisterskie uzupełniające w tej dziedzinie. Dzięki grantowi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na rozwój innowacyjnych kierunków studiów pierwszy rok na Informatyce Społecznej jest bezpłatny dla 32 najlepszych kandydatów.
Kandydaci na studia na Informatyce Społecznej będą przyjmowani na podstawie rozmów kwalifikacyjnych. Komisja Rekrutacyjna będzie przykładała szczególną wagę do przebiegu studiów i ocen kandydata, uwzględniając jego zainteresowania informatyką oraz nowoczesnymi technologiami Internetowymi. Rekrutacja rozpoczyna się według normalnego harmonogramu rekrutacji na uczelni (początek maja).