Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

I Kongres Przedsiębiorców i Inwestorów

I Kongres Przedsiębiorców i Inwestorów 2010, odbędzie się w dniach 1-3 grudnia br. na terenie kampusu Uczelni Łazarskiego. Kongres jest realizowany w ramach europejskiego Projektu Sieci Inwestorów i Przedsiębiorców „Łowcy Biznesu”, finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W skład Rady Naukowej i Komitetu Honorowego Kongresu wchodzą przedstawiciele władz Uczelni Łazarskiego – Rektor prof. Daria Nałęcz, Prezydent Juliusz Madej oraz dziekani obu wydziałów

Kongres poświęcony jest największym wyzwaniom przed jakimi stoją współczesne nowoczesne firmy. Obrady kongresu będą dotyczyły między innymi finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz przełamywania kryzysu niewypłacalności firmy. Wymienione problemy pochodzą z listy spraw kluczowych, opracowanych przez Komisję Europejską, mających na celu przyspieszenie rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich firm zawarte w rekomendacjach „Small Business Act”.

 

Kongres zrzesza przedsiębiorców, inwestorów, uczonych , ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej oraz praktyków prawa. Jego celem jest między innymi wypracowanie rekomendacji dla tworzenia efektywnych mechanizmów stymulujących rozwój innowacyjnych firm w Polsce. Poza tym ma za zadanie identyfikację czynników dalszej poprawy ekonomicznej efektywności prawa upadłościowego.

 

Poza obradami, Konferencji będzie towarzyszyć wystawa prezentująca osiągnięcia najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP działających w parkach technologicznych w Polsce, jak również ekspozycja narzędzi informacji gospodarczej i publikacji fachowych z najlepszych oficyn wydawniczych.

Kongres zostanie poprzedzony spotkaniem integracyjnym uczestników, podczas koncertu jazzowego w foyer gmachu Giełdy Papierów Wartościowych oraz uroczystej kolacji, podczas której wystąpi prezes GPW i goście honorowi I Kongresu Przedsiębiorców i Inwestorów.