Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

I Ogólnopolska Konferencja i Turniej Negocjacyjny „N-Gram”

W dniach 21–22 kwietnia w Krakowie odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja i Turniej Negocjacyjny „N-Gram”, w trakcie której studenci z całej Polski będą mogli swoje sprawdzić oraz podszkolić swoje umiejętności negocjacyjne.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie negocjacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów poprzez harwardzki model pojmowania negocjacji i jako procesu kreowania maksymalnych zysków obu stron. Równolegle do warsztatów i wykładów toczył się będzie największy w Polsce Turniej Negocjacyjny, w którym weźmie udział 36 dwuosobowych zespołów. Organizatorami projektu są Koło Nauk Psychologicznych „Pragma” działające przy Instytucie Psychologii Stosowanej UJ oraz Koło Naukowe Negocjacji „Batne” przy WSZiB w Krakowie. Całość odbędzie się w Hotelu Optima.

Więcej na: www.n-gram.pl